Questions and answers

Czy przyznać zasiłek stały na okres wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wszcząć spór kompetencyjny, gdy OPS jest niewłaściwy miejscowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zwiększone kwoty pochodnych wynagrodzeń pielęgniarek powinny być sfinansowane ze środków przyznanych przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak formalnie wprowadzić do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie dokumenty należy przygotować dla uczennicy z Ukrainy, która przeniosła się ponownie do tej samej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje niezbędne są do dopuszczenia do szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak należy ustalić wysokość ekwiwalentu za urlop nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć dochód rodziny do przyznania pomocy finansowej w ramach ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od jakiego miesiąca należy zmienić decyzję i ustalić nową odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy przysługują dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od którego momentu, przy dowozie służbowym transportem, można mówić o wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować wydane świadectwa i zaświadczenia ukończenia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć czas pracy nauczyciela za okres opieki nad uczniami podczas wypoczynku letniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły niepublicznej może być wicedyrektorem w innej szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina powinna zapewnić dziecku dowóz do ośrodka rehabilitacyjnego w okresie wakacji szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość przyznania uczniowi dwóch zasiłków szkolnych w trakcie jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwe utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy montaż trzech pomp ciepła o mocy 20kW każda wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy można przyznać na dziecko świadczenie wychowawcze bez karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można zasypać rów, który nie widnieje na mapach ewidencyjny jako odrębna działka ani użytek w działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora kandydatowi, który nie wygrał konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba wpisana do KRS jako prezes zarządu spółki może posiadać status osoby bezrobotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osobie, która podjęła staż należy wstrzymać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy pracownicy zatrudnionej na czas realizacji projektu ze środków EFS należy przedłużyć umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od wynajmu maszyny budowlanej od kontrahenta z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy spółka notowana na giełdzie powinna ustanowić beneficjenta rzeczywistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Czy strona w związku z zakończeniem urlopu wychowawczego uzyskała dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy tworzone obecnie uchwały o sieci szkół powinien opiniować wyłącznie kurator?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wody pochodzące z obiegów chłodniczych nie są kwalifikowane jako ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w umowie na czas określony dyrektor szkoły powinien podać przyczynę zawarcia takiej umowy z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wyznaczyć nowy termin rozpatrzenia sprawy w celu ustalenia odpłatności za DPS osób zobowiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne