Questions and answers

Jak należy postępować w sytuacji nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie zajęć lekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy ustalić godziny nadliczbowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zaplanować ustne egzaminy maturalne oraz rozliczyć nauczycieli z ich przeprowadzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia usług sprzedaży wejściówek na pole golfowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż praw do publikacji książki kontrahentowi z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż składnika majątku uzyskanego jako aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak opodatkować usługi w zakresie montażu i dalszej odsprzedaży szaf sterownych i rozdzielników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie warunków umowy o prace z z nauczycielem dyplomowanym przedszkola w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinny wyglądać akta osobowe pracownika, który został ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć eksport towarów, jeśli wystawiono fakturę na towar, który przed dostawą uległ zniszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć korektę w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenia związane ze startem pracowników i osób trzecich w zawodach sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak stosować zapisy ustawy o elektrowniach wiatrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak wykazać transakcję zakupu maszyny i przekazanie zużytej części kontrahentowi w zamian za rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak wykazać usługi transportu osób za granicą w polskiej deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zmienić nauczycielowi kontraktowemu pensum z 18/18 na 25/25, jeżeli nie wyraża na to zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy możliwe jest napełnianie pojemnika przeznaczonego do konkretnej substancji niebezpiecznej, inną substancją?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Kiedy wykazać refakturę dotyczącą usług budowlanych i budowlano - montażowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien zatwierdzać faktury, jeśli główny księgowy przebywa na L4?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od kiedy nauczycielom należy liczyć urlop, jeżeli zakończenie zajęć wypada 19 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach należy przyjąć, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a kiedy jest ono dobrowolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jakim języku należy opracować rejestr czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

W jakim trybie zakład opieki zdrowotnej może przekazać policji dane wrażliwe pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób obliczyć należne świadczenia rodzinne za miesiąc kwiecień?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jaki sposób rozliczać transakcję spłaty odsetek od udzielonej pożyczki podmiotowi zagranicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób ustalić jakie przepisy należy stosować w przypadku zamówienia mieszanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć urlop uzupełniający dla nauczycieli, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Z jakiego okresu należy wyznaczyć średnią z nadgodzin po powrocie z urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co to jest wodnica?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy budynek gospodarczy parterowy może mieć poddasze nieużytkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma obowiązek zgłosić do organu prowadzącego wypoczynek dzieci trwający powyżej 3 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy miejsce pobytu chorego wskazane na zwolnieniu lekarskim oznacza miejsce zaamieszkania/zameldowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy organ powinien przyjąć, że istniejące wyloty są zalegalizowane i prowadzić postępowanie na usługi wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca wobec którego ogłoszono upadłość podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na uprawnionego umieszczonego w MOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ujawnienie tłuszczaka w wyniku dźwigania może być uznane za uraz doznany w wyniku wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy właściciel gruntu ma obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w związku ze zmianą stosunków wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w szkole mistrzostwa sportowego można utworzyć klasę 7 która rozpoczęłaby naukę w szkole od roku 2020/2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy wychowawca na kolonii powinien być zatrudniony na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zbiornik na gnojowicę wyposażony w rurę wywiewną wymaga zgłoszenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jakich uprawnień należy wymagać od mechanika serwisującego samochody hybrydowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady ustalania wysokości dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy liczyć okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak należy obliczyć należność z tytułu diety za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę z cudzoziemcem, który jest zatrudniony na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne