Questions and answers

Jaka powinna być data udostępnienia SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować likwidację części składowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy są jakieś ograniczenia do wylewania gnojowicy przez rolnika na pole?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakich okolicznościach podatnik może rozliczyć transakcję jako wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do którego paragrafu należy zaliczyć opłaty z tytułu służebności oraz związane z tym koszty notarialne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć faktury korygujące WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy likwidacji działalności należy dokonać rozliczenia podatku VAT odliczonego przy zakupie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Od kiedy należy liczyć termin 5 lat na dokonanie korekty deklaracji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny funkcjonariusza straży granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka postępuje właściwie naliczając podatek odroczony od wyceny bilansowej kontraktów forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy rekompensata otrzymana przez spółkę z o.o. od urzędu miasta, stanowi jej przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy wydatek dotyczący prefinansowania i koszty nabycia powinny zwiększyć bilansowo wartość początkową maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który przez cały miesiąc nie świadczył pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakim dokumentem podatnik może potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy koszt częściowego zwolnienia nauczyciela z pracy obejmuje jedynie jego godziny w ramach pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy na koncie 222 na stronie Ma księgujemy dochody wykonane, czy dochody zrealizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Do kogo należy usunięcie wyrastającej w ciągu chodnika trawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na ucznia przyjętego do szkoły po pierwszym dniu miesiąca przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w pomieszczeniu galwanizerni można zamontować nagrzewnicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dla upoważnienia wicestarosty do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo budowlane w spadku może zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy palety krążące w obiegu zamkniętym też za każdą wysyłką należy ujmować jako wprowadzone na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w decyzji na przetwarzanie odpadów powinien zawsze znajdować się proces odzysku R13?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy powiat przekazując gminie do prowadzenia szkołę powinien osobną uchwałą przekazać jej dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jak długo można wydłużyć termin usunięcia drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy wydatki na zorganizowanie konkursu stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu po święcie przypadającym w sobotę przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak zaksięgować i wykazać w sprawozdaniach nadpłatę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy wójt może wydać zaświadczenie o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie kroki musi podjąć gmina w związku ze sprawą podejrzenia dokonywania nielegalnego demontażu pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy rozdrabnianie odpadów wytworzonych przez siebie jest przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy obsługa kadrowo-płacowa, wykonywana przez biuro rachunkowe, powinna być wykazywana z kodem GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pełnomocnictwo notarialne powinno być składane w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak prawidłowo wypowiedzieć najem lokalu mieszkalnego komunalnego zawartego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w stanie epidemii dozwolone jest wykonywanie zdjęć noworodków w oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy organ może unieważnić wydane przez siebie zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy za zgodą rodzica dzieci, które są w pieczy zastępczej, pracownik PCPR może przeprowadzić badanie alkomatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy należy zabrać dłużnikowi alimentacyjnemu prawo jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Komu wypłaca się dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy Ośrodek może wydać decyzję na podstawie ustawy covidowej przedłużającej ważność orzeczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne