Questions and answers

Czy Osoba Wykwalifikowana w zakładzie farmaceutycznym może być w tej samej spółce członkiem rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy placówka oświatowa ma obowiązek zapewnić wychowankom opiekę medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przed podpisaniem umowy z pracownikiem umowy na wykonywanie telepracy należy sprawdzić osobiście stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy skierowanie na wstępne badanie lekarskie i orzeczenie umieszcza się w części B akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy świadczenia dla trenerów wewnętrznych stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uczeń nieklasyfikowany z wielu przedmiotów otrzymuje świadectwo szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy uczniowie TEB Edukacja mogą być przyjęcie do bursy jako wychowankowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wkład gotówkowy powoduje konieczność sporządzenia dokumentacji CIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wniosek o nadanie numeru porządkowego podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy wpłaty dokonywane przez pracodawcę do PPK są obciążeniem o charakterze publicznoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wytwórca odpadów miał obowiązek wniesienia opłaty rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zachodzi podstawa do wydania osobie zaświadczenia o założeniu Niebieskiej karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny może „korygować” formularz Niebieskiej karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska można sfinansować zawody strzeleckie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się nauczycielowi, który od 1 lipca zostaje dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaką stawką opodatkować sprzedaż mieszkania wykorzystywanego częściowo do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT stosować do usług przeprowadzkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na podatniku, który wypłaca należności na rzecz zagranicznego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są konsekwencje niepoinformowania OPS o uzyskanym dochodzie w sprawie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie są przepisy bhp dotyczące przechowywania i użytkowania butli tlenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik pracujący na węźle betoniarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki obowiązek rozliczeniowy i sprawozdawczy ciąży na przedszkolu niepublicznym, które otrzymuje darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu od stycznia do sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak na drukarce fiskalnej od 1 sierpnia 2019 roku rozdzielać sprzedaż własną i innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak opodatkować nagrody w formie voucherów podróżnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić stawkę godzinową brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić ze składników zmiennych kwotę do ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak przeprowadzić instruktaż stanowiskowy gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku tokarz, ślusarz, spawacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak rozliczać koszty przejazdów prywatnym autem pracownika lub członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać pracownika, który swoją pracę częściowo wykonuj w Polsce, a częściowo w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy pracodawca musi wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kto może podpisać kartę szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Który organ powinien przyjąć zgłoszenie przebudowy drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Na jakiej podstawie zwrócić pobrany depozyt ustanowiony jako zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakim miesiącu instytucja kultury powinna z tytułu zwrotu za bilet dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy wycenić działkę wywłaszczoną pod drogę publiczną, która ma podwójne przeznaczenie w planie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne