Questions and answers

Czy można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi który ukończył studia podyplomowe z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można pozbawić pracownika prawa do "wczasów pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można wydać zaświadczenie o niepobieraniu świadczeń na podstawie art. 217 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podmiot leczniczy ma obowiązek potwierdzania za zgodność z oryginałem udostępnianej dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy prawidłowo został ustalony dochód i kwota zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy użytkownik ma obowiązek posiadania dokumentu deklaracji zgodności wyrobu medycznego AED?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wchodzenie po schodach jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zasadne jest wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zatrudnienia osób chętnych do pracy w RDD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zaświadczenia kwalifikacyjne dotyczące obsługi wózków jezdniowych są nadal bezterminowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak należy dokumentować przeglądy oczomyjek i pryszniców ratunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy udzielanie świadczeń przez lekarza u dwóch świadczeniodawców narusza zobowiązanie złożone w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Które dziecko w rodzinie jest pierwszym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób przyjąć wnioski na świadczenie wychowawcze, w formie papierowej czy elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy do zawarcia umowy o zarządzanie PPK należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy drugiej żonie, z którą ma jedno dziecko należy się KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi powiadomić organ prowadzący, gdy zamierza skrócić lekcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek informowania zakład budżetowy o pobraniu odsetek od zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czyim obowiązkiem jest dokonywanie konserwacji instalacji przeciwpożarowej zamontowanej w dzierżawionym lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy jest możliwe rozłożenie na raty zadłużenia dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwość przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy konieczne jest ponowne przeliczenie wynagrodzenie zasadniczego w oparciu o wskazówki zawarte w protokole pokontrolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy kwota wolna od potrąceń podlega obniżeniu, jeśli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy małżonkowie mogą wykorzystywać samochód w leasingu, którego stroną jest tylko jeden z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie pracownikom socjalnym systemu równoważnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zamieszczać numer PESEL w komparycji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy można zatrudnić w szkole trenera pływania, który posiada również uprawnienia instruktorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nastąpiła utrata dochodu z tytułu zasiłku stałego i zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nieruchomość może pełnić funkcję mieszkalną i letniskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy notatkę służbową można umieścić w aktach pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy odliczenie od wynagrodzenia za czas choroby może zostać dokonane po 3 miesiącach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy ojcu należy się dodatek z tytułu samotnego wychowywania na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opakowania metalowe o kodzie 15 01 04 i kable o kodzie 17 04 11 są odpadami palnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy poletko odciekowe jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy potrącenie wynagrodzenia za okres strajku będzie wpływało na wysokość odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi GOPS należy się urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne