Questions and answers

Czy można pokryć stratę z kapitału rezerwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy można potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 19-letniego ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można ująć w kosztach zakup wyposażenia, które nie zostało udokumentowane żadnym dokumentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki na podstawie art. 113 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można zastosować ulgę za złe długi w przypadku wierzytelności od podmiotu w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych przed wprowadzeniem monitoringu wizyjnego z nagrywaniem fonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego wymagany jest odrębny projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy odpis na ZFŚS z zysku netto może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy OPS jest uprawniony do wydania decyzji o skierowaniu do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy organ wiedząc, że osoba jest ubezwłasnowolniona może przyjąć zgodę tej osoby na umieszczenie w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność może zawrzeć umowę zlecenie ze swoją córką?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy polisa ubezpieczeniowa wykupiona pracownikowi, który udał się w delegację, stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy powstaną różnice kursowe w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona w dolarach, a zapłata nastąpiła w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prace analityczne wpływają na wartość początkową programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń poniżej 10 roku życia może mieszkać w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy ulga termomodernizacyjna obowiązuje także przy domach wykorzystywanych w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy włączenie szkoły do zespołu szkół stanowi przekształcenie szkoły i zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wody chłodnicze należy traktować jako wody, czy jako ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy wpłata podstawowa i dodatkowa na PPK są opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wypłata odszkodowania z tytułu likwidacji samochodu jest neutralna w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zapłacone za zleceniobiorcę składki stanowią dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy żona może amortyzować samochód zakupiony od męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do kogo należy koszenie rowów naprzeciw skarp przy drogach powiatowych oraz usuwanie nieczystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jak agregować "transakcje jednego rodzaju" w cenach transferowych, według przepisów obowiązujących w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką część wynagodzenia w związku z ogłoszeniem upadłości pracownika należy przekazywać syndykowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie są kolejne kroki po zgłoszeniu awarii w systemie ICHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo stosować przepisy o cenach transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć prywatny użytek auta leasingowanego podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedać prawa autorskiego spółce z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości po rozbudowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakim koncie należy ująć koszty projektu przy przebudowie części budynku usługowo-mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Pod jakim kodem odbierać igły i strzykawki w ramach PSZOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakie koszty należy ująć składkę pracodawcy na PPE?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach nadpłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką datą należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest łączenie funkcji przełożonej pielęgniarek i pielęgniarki oddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne