Questions and answers

Czy warstwę ocieplenia budynku wlicza się do powierzchni zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy w ewidencji bilansowej zakup kryptowalut jest kosztem finansowym dopiero w momencie sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wniosek o zasiłek pielęgnacyjny jest poprawnie podpisany?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zmieniając nawę szkoły należy dokonać zmiany aktu założycielskiego szkoły i powołać nowy statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy „forum rodziców i wychowawców" nieposiadające osobowości prawnej musi spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Ile jest czasu na wydanie decyzji o umieszczeniu w DPS na podstawie wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaka jest różnica dla pracownika między porozumieniem stron a wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak amortyzować instalację ciepłowniczą (pompę ciepła), która obsługuje jeden budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką należy nadać kategorię dla wybudowanego przez zakład pracy budynku mieszkalnego dwulokalowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie kryteria oceny ofert można stosować w przypadku świadczeń związanych z zakupem i utrzymaniem zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jakie kryteria oceny udatności należy przyjąć dla uprawy założonej w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przejęcie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać sprawozdanie śródroczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak należy postąpić klasyfikując ucznia klasy VIII, który nie przeszedł z II klasy gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy udokumentować fakt przekazania pracownikowi samochodu w celu realizacji zadania służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak należy wyliczyć szerokość przesłaniania w przypadku kratownicowej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak opisać w załączniku do protokołu koszty cyklu życia w postępowaniu na dostawę energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania w OPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach oraz przychodach powypadkową naprawę samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach wydatki ponoszone przez spółkę cywilną na lokal wynajęty od wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kto powinien nadać upoważnienie dyrektorowi zakładu czyli w praktyce administratorowi danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy organ podatkowy powinien uwzględnić większą powierzchnię użytkową budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki miesiącu powinna zostać wypłacona premia za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim terminie pracownik nabędzie uprawnienie do urlopu w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi młodocianemu za 2019 i 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

W jaki sposób Instytut Sieci Badawczej powinien dokonywać sprzedaży składników trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć próg przychodów dla spółki, która uległa przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić organ, jeżeli wpłynął poprawiony operat przeciwpożarowy wraz z pozytywnym uzgodnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dyrektorowi, z którym organ prowadzący rozwiązuje stosunek pracy przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skrócić lekcje w związku z panującym upałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gminna spółka z o.o., która nie przekracza 152 mln dochodu, ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy hełmy lekkie chronią przed upadkiem i zawieszonymi ładunkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy kadencja członka zarządu spółki z o.o. może być nieograniczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy koszty zmienne wykazać osobno od usługi kompleksowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy możliwe jest powierzenie funkcji wicedyrektora nauczycielowi w przypadku nieuzyskania opinii organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy można potraktować transakcję sprzedaży towaru do Niemiec jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można udzielić specjalnych zasiłków celowych np. co dwa tygodnie na ten sam cel?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można wprowadzić refundację wydatku poniesioną w 2018 roku do planu wydatków w szkole w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy można wydłużyć etap edukacyjny dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy można wykorzystać ścieki oczyszczone do podlewania terenów rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy można wypowiedzieć umową o pracę z uwagi na niezdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne