Questions and answers

Czy będzie można przyjąć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w lipcu 2019 r. w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły niepublicznej może być wicedyrektorem w innej szkole niepublicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina powinna zapewnić dziecku dowóz do ośrodka rehabilitacyjnego w okresie wakacji szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje możliwość przyznania uczniowi dwóch zasiłków szkolnych w trakcie jednego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy jest możliwe utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy montaż trzech pomp ciepła o mocy 20kW każda wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy można przyznać na dziecko świadczenie wychowawcze bez karty pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy można zasypać rów, który nie widnieje na mapach ewidencyjny jako odrębna działka ani użytek w działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora kandydatowi, który nie wygrał konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba wpisana do KRS jako prezes zarządu spółki może posiadać status osoby bezrobotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osobie, która podjęła staż należy wstrzymać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnionej na czas realizacji projektu ze środków EFS należy przedłużyć umowę do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od wynajmu maszyny budowlanej od kontrahenta z Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy spółka notowana na giełdzie powinna ustanowić beneficjenta rzeczywistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Czy strona w związku z zakończeniem urlopu wychowawczego uzyskała dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy tworzone obecnie uchwały o sieci szkół powinien opiniować wyłącznie kurator?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wody pochodzące z obiegów chłodniczych nie są kwalifikowane jako ścieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w umowie na czas określony dyrektor szkoły powinien podać przyczynę zawarcia takiej umowy z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wyznaczyć nowy termin rozpatrzenia sprawy w celu ustalenia odpłatności za DPS osób zobowiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy zmiana nazwy liceum powinna być zawarta w uchwale rady w sprawie przekształcenia liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy z punktu widzenia ZUS istnieje limit wynagrodzenia członka komisji rewizyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Gdzie zaprezentować w RZiS sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile godzin dziennie powinien pracować personel w gabinecie stomatologicznym, zgłoszonym jako zakład leczniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jakie mogą być konsekwencję braku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaki jest harmonogram czynności przy utworzeniu nowej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak można zmobilizować pracownika do terminowego rozliczania delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy obliczyć przepracowany staż nauczycielowi religii, któremu cofnięto misję kanoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy policzyć dochód członka Rady Nadzorczej do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy występuje przerwa w dyrektorowaniu szkołą lub placówką oświatową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne