Questions and answers

Czy świadczenie 500+ dla rencistów należy doliczać do dochodu mieszkańca przy obliczaniu opłaty za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Co ile lat wykonuje się w gminie spis z natury i w jakim czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w regulaminie organizacyjnym trzeba podawać liczby etatów na poszczególnych stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy liczyć termin wypłaty nagrody jubileuszowej w przypadku, gdy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik dokonujący importu towarów, musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowego przysługuje pracownikowi, który w trakcie roku dokonywał zmiany pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy kandydat z tytułem magistra na kierunku zarządzanie i marketing posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urzędnicy i pozostali pracownicy sądu rejonowego mogą wykonywać pracę w systemie zadaniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie na dziecko, które zmarło?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy obywatel Wielkiej Brytanii powinien uzyskać kartę pobytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy możliwe jest dochodzenie odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy spółka będzie mogła wystawić fakturę VAT w dniu wydania nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż przez komornika sądowego samochodu będącego środkiem trwałym podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie zapisy w statucie powinno mieć stowarzyszenie którego zadaniem jest doskonalenie nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można ponownie przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak naliczyć opisy na ZFŚS w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy i w jakich sytuacjach należy zgłaszać pracowników do uczestnictwa w PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych ma obowiązek przeprowadzać audyty w spółce w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać ponownej rejestracji VAT-R, jeśli wystawił faktury jako podmiot niezarejestrowany do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać procedura umieszczenia osoby w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dzierżawa gruntów rolnych przez podatnika VAT podlega zwolnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ubezpieczenie grupowe jest wliczane do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można dokonywać płatności za fakturę z częściowym pominięciem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownicy przysługuje jej dzień wolny od pracy na pogrzeb wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji przyjętego do użytkowania programu komputerowego, rodzi obowiązek korekty VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wykazać nabycie usługi transportu towarów od zagranicznego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży koszulek z logo festiwalu, plakatów i toreb?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie podwyżki dla nauczycieli zaplanować w budżecie gminy na 2020 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować aport u wnoszącego, którą jest spółka z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółka z o.o. sp. komandytowa powinna przejść do wyspecjalizowanego US z racji wielomilionowych obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy lokal, który był wynajmowany w celach prowadzenia działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu przy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować bilety wstępu lub dostęp do możliwości gry online?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy ustawodawca ograniczył katalog informacji przekazywanych wykonawcy w drodze wyjaśniania treści SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Czy gmina winna uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew owocowych posadzonych w okresie przedwojennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę na czas określony (33 dni) po odbyciu stażu pracy przysługuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy od 07.09.2019 r. możemy przyjmować odpady zielone?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia klauzuli opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy firmy świadczące usługi asenizacyjne mają obowiązek posiadania numeru rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy istnieje możliwość zmiany decyzji wydanej przez RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak należy rozumieć rachunek banku na który ma być wnoszona kaucja stanowiąca zabezpieczenie udzielanego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Jak będzie wyglądała ewidencja nieodpłatnego przekazania gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wychowanek internatu może zrezygnować z wyżywienia, które zapewnia placówka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy istnieją wytyczne dotyczące miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak rozumieć sformułowanie użyte w art. 45 ust 1 pkt 7 u.o. "unieszkodliwienie w miejscu ich wytworzenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do zaksięgowania umowy leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy w firmie zorganizować wśród pracowników zbiórkę przeterminowanych leków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne