Questions and answers

Czy należy przyznać świadczenie wychowawcze na okres do ukończenia 18 r.ż. dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy zwrócić opłatę za usunięcie drzew, jeżeli drzewa nie zostały usunięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na podstawie takiej decyzji wz inwestor może wystąpić o udzielenie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia należy się urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy PINB może wydać decyzję na użytkowanie budynku w części parteru?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia pełnego VAT przy zakupie motocykla terenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może opóźnić dokonanie odliczenia, jeśli jego kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przebudowa budynku produkcyjnego może być realizowana na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy przychody nierezydentów będą mogły korzystać ze zwolnienia, jeśli nierezydenci nie ukończyli 26 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przy wysyłaniu pracowników na szczepienia należy zawierać umowę powierzenia danych osobowych z placówką medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy są podstawy do odmowy przyznania zasiłku stałego lub do umorzenia postępowania w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy skoro ewidencja i mapy wskazują, że jest to droga gminna usunięcie drzew należy uzgodnić z RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w arkuszach ocen w wynikach klasyfikacji końcowej należy zliczyć wszystkie nieobecności ucznia z trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wiata przystankowa może być zlokalizowana poza działką drogową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy w jednym oddziale klasy pierwszej może być 15 uczniów klasy sportowej i 10 uczniów klasy strażackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy w p.z.p. znajdują się szczególne uregulowania dotyczące umów trójstronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy wydatki związane z jubileuszem można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zużyte podczas malowania maski przeciwpyłowe FPP2 mogą być oddawane pod kodem 08 02 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy związek zawodowy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od wydatku na cele inne niż statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi przedszkola zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką ulgę podatkową i koszty uzyskania przychodu należy zastosować do wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje pociągnie za sobą na gruncie VAT sprzedaż osobom fizycznym monet okolicznościowych z miedzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć rehabilitant zatrudniony w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel zajęć praktycznych z programowania maszyn obróbczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy regulują kwestię archiwizacji dokumentów przez dyrektorów szkół prowadzonych przez j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki w VAT może mieć powierzenie spółce zadań własnych gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki jest termin przedawnienia przyznanej pomocy zdrowotnej na podstawie Karty Nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaki obowiązujący przepis prawny określa wzór Karty Urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy rozumieć kryterium kwalifikowalności na gruncie przepisów o schematach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy sklasyfikować wydatek w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Jak obliczyć wysokość 5% odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jak opodatkować w lipcu 2019 r. sprzedaż samochodu, nabytego w styczniu 2014 r. (z odliczeniem częściowym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak postępujemy w przypadku, gdy nikt się nie zwróci o wypłatę wynagrodzenia zmarłego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca szkoły publicznej ze stowarzyszeniem, które ją prowadzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wskazać miejsce pracy sprzątaczki lub gońca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić proporcję przychodów w celu prawidłowego alokowania kosztów pośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w ewidencji czasu pracy nauczycieli należy zaznaczać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zaksięgować w księgach handlowych leasing finansowy wyposażenia poniżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy wykazać fakturę dotyczącą wysyłki towaru poza granicę UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka, dziadkowie jako rodzina zastępcza czy matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Która z instytucji (ZOL czy OPS) może wystąpić z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie należy zatrudnić rehabilitanta w szkole ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich warunków podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości nagroda jubileuszowa należy się nauczycielowi, którego staż wynosi 19 lat i 11 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jakim przypadku pracownik może zostać odwołany z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne