Questions and answers

Jaka jest właściwość urzędu skarbowego dla celów PIT, dla podatnika zamieszkałego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak długo należy przechowywać jednostkowe karty rozliczeń godzin ponadwymiarowych pojedynczych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak długo należy przechowywać prace egzaminacyjne słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane na zbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie są konsekwencje niepoinformowania WIOŚ o dacie oddania instalacji do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy rozwiązać umowę z nauczycielem, który od dnia zatrudnienia przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wypełnić świadectwo pracy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć dochód do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy ma zastosowanie fikcja doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy, przy wypadku przy pracy, należy liczyć termin na wymierzenie kary dyscyplinarnej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakie dni pracownik zatrudniony w systemie pracy weekendowej może odbyć szkolenie okresowe BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakim przypadku może nastąpić pozbawienie prawa do zasiłku za okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć zleceniobiorcę w związku z korektą rozliczeń ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien uzupełnić dokument podmiotu trzeciego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować wpłatę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, dokonaną na podstawie wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co oznacza oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co powinien zrobić PINB, jeśli wykrył nieprawidłowość w zakresie zastosowanych wyrobów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy budowa pola do paintballa wymaga dokonania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy część tej samej działki ewidencyjnej może stanowić gminną drogę publiczną, a część drogę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dla PSZOK-u potrzebny jest operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy główny księgowy organu związku OSP posiada status pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych do wód i do ziemi na okres 30 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy nagrania rozmów ws. stanu zdrowia pacjenta stanowią dokumentację medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy należy dokonać korekty VAT po przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy przekazać arkusz ocen ucznia do szkoły podstawowej, jeśli uczeń gimnazjum nie ukończył szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nazwa firmy jest wystarczającą informacją do ewidencji w przypadku wydawania gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obrót z tytułu cash-poolingu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odmówić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek szpitala w przypadku, gdy osoba zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca użytkownik może żądać od skierowanego do niego zleceniobiorcy aktualnych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy stolarnię można uznać za część usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy we wniosku o pozwolenie na budowę należy wskazać przyłącze kablowe zalicznikowe i złącze pomiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy wychowawcą na koloniach, półkoloniach może być osoba z licencją trenera UEFA B lub instruktora sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie wyłazu kominiarskiego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy zakup pompy ciepła podlega rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata otrzymana od osoby trzeciej może zostać uznana jako zapłata za towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne