Questions and answers

Jak postępujemy w przypadku, gdy nikt się nie zwróci o wypłatę wynagrodzenia zmarłego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo powinna wyglądać współpraca szkoły publicznej ze stowarzyszeniem, które ją prowadzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wskazać miejsce pracy sprzątaczki lub gońca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić proporcję przychodów w celu prawidłowego alokowania kosztów pośrednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak w ewidencji czasu pracy nauczycieli należy zaznaczać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zaksięgować w księgach handlowych leasing finansowy wyposażenia poniżej 10.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy wykazać fakturę dotyczącą wysyłki towaru poza granicę UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kto składa wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka, dziadkowie jako rodzina zastępcza czy matka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Która z instytucji (ZOL czy OPS) może wystąpić z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakiej podstawie należy zatrudnić rehabilitanta w szkole ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich warunków podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej wysokości nagroda jubileuszowa należy się nauczycielowi, którego staż wynosi 19 lat i 11 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

W jakim przypadku pracownik może zostać odwołany z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób oblicza się wypłatę za urlop dla dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W którym momencie odbędzie się moment dostawy w przypadku dostawy na zasadach FCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Za ile dni ekwiwalent za urlop należy się nauczycielowi kontraktowemu w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ, gdy uznał, że złożona oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy bank może udzielić spadkobiercy pełnej informacji o obrotach na rachunku zmarłego klienta z okresu przed jego śmiercią?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może być zatrudniony u żony prowadzącej własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina publikując oświadczenia majątkowe powinna anonimizować datę i miejsce urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego - budynek magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można wycofać wniosek o wycofanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nastąpiło WNT, jeżeli towar został zakupiony od dostawcy, który nie jest prawdopodobnie podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obowiązek informacyjny wynikający z RODO wystarczy spełnić w ogłoszeniu o zamówieniu, czy także w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ powoduje konieczności zatrzymania wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy okres zwolnienia lekarskiego w czasie okresu wyczekiwania wpisujemy pracownikowi w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osobie fizycznej będącej właścicielem budynku, w którym znajduje się kilka niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, przysługuje bonifikata?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pismo pracodawcy do pracownika musi być opatrzone pieczęciami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy poliestrowy kombinezon może być użytkowany w kabinie lakierniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić bezwzględny zakaz spożywania na terenie zakładu pracy piwa bezalkoholowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca może zapłacić podatek za pracownika lub zleceniobiorcę w związku z kartami multisport?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy szkoła może założyć monitoring jeżeli wynajmujący pomieszczenia w szkole nie zgadza się?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń należy korygować PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie urlopowe nauczyciela ze średniej z godzin ponadwymiarowych powinno być wypłacane z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne