Questions and answers

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła nauczać przedmiotu etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady badania alkomatem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma najem lokali nad morzem przez pośrednika (stawka, moment powstania obowiązku podatkowego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup i przekazanie pracownicy odchodzącej na emeryturę bonu do sklepu jubilerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie zajęcia mogą być realizowane w ramach godzin dyrektorskich w 4-letnim liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakim rodzajem nieobecności jest nieobecność pracownika w pracy w związku z odstrzałem sanitarnym zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru od producenta z Chin innemu podmiotowi z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłaty dokonane prze koło łowieckie na rzecz rolników lub członków koła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku niepobrania odpłatności za abonament medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno być opodatkowane obciążenie podwykonawcy kosztami podwykonawstwa zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku wpłaty zaliczki z tytułu opłaty za miejsce na targach w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT przy usłudze ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać fakturę z tytułu przewozu promem pasażera i towaru, otrzymaną od kontrahenta ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy ująć w księgach duplikat faktury, jeśli faktura pierwotna nigdy do spółki nie dotarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kto może zostać inspektorem ochrony danych w urzędzie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jakich rubrykach świadectwa pracy wykazać okresy przebywania na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jakim zakresie radny może korzystać z przysługujących mu uprawnień kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim zakresie ustawa o dokumentach publicznych ma zastosowanie w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób dyrektor może pozbawić nauczyciela dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy przekształcić 3-letnie liceum w 4-letnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy realizować praktyki dla uczniów w branżowej szkole II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż nieruchomości, która służyła działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu pomniejszyć podstawę opodatkowania o skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Z jaką stawką wystawić refakturę dokumentującą odsprzedaż usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co do jakich odpadów istnieje obowiązek zgłoszenia ich transportu w rejestrze zgłoszeń SENT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Co należy zrobić z wnioskiem gminy o wznowienie postępowania z uwagi na brak udziału w zakończonym postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Co zrobić ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy bezpośredni przełożeni mogą zbiorczo dostarczać nieobecności swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy dla wylęgarni drobiu trzeba uzyskać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy do odsetek należy stosować proporcję przy ujmowaniu ich wartości w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy faktura bez numeru NIP podatnika może stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gromadzenie piasku w osadnikach zlokalizowanych na kanalizacji deszczowej wymaga decyzji zwalniającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy inwestor może wycofać wniosek o pozwolenie na budowę, jeśli postępowanie zostało zawieszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy inwestor przed wydaniem pozwolenia na budowę powinien wykazać, że posiada dostęp do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wniosek podmiotu uprawnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy jest podstawa do skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy każdy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli powinien posiadać akredytację?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest kilkukrotne udzielanie zamówień podobnych w trybie z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można być jednocześnie osobą Wykwalifikowaną w przedsiębiorstwie i laboratorium zewnętrznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można sporządzić operat szacunkowy obiektu budowlanego, który nie uzyskał zezwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy można ująć w kosztach usługi doradcze świadczone przez udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się nauczycielowi w ostatnim dniu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne