Questions and answers

Jak ustalić, czy wychowawcy internatu w szkole feryjnej należy się ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek za warunki trudne w można wypłacać z góry wraz z wynagrodzeniem zasadniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Do kiedy należy udzielić i w jakim wymiarze rozliczyć urlop uzupełniający nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca musi dołączać do każdej umowy nowy zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący zgrzewarki punktowe muszą posiadać uprawnienia SEP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy kierownik podmiotu leczniczego ma prawo udzielania świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak wyglądają zmiany przejściowe dotyczące dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka jest maksymalna odległość przemieszczania ładunków przy pomocy wózków?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy do dodatku stażowego i stażu pracy należy wliczyć okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu przy aporcie składników majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na wysokościach powinno odbyć się w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką umowę zawrzeć z pracownikiem starostwa, który odbył służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma budowlana musi wpisać się do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak udzielać urlopu pracownikowi, który ma różny dobowy wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Na których dokumentach przedsiębiorca powinien umieszczać numer rejestrowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy gmina może zmienić regulamin do 6 września 2020 r. z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dodatek motywacyjny dyrektorowi może przyznawać wyłącznie organ prowadzący szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli obejmuje również poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik pobierający emeryturą wojskową podlega ochronie przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy dyrektor może udostępnić rodzicowi dziecka dane osobowe komisji rekrutacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy monitoring poczty służbowej należy traktować jako osobny zbiór danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Kiedy można zrezygnować z prowadzenia ewidencji magazynowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie są dokumenty poświadczające okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po 1992 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy zgłosić zleceniobiorcę do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Komu i czy w ogóle należy się odprawa pośmiertna po księdzu zatrudnionym na stanowisku nauczyciela religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy wypłacić dodatek za godziny ponadwymiarowe pracownika pracującego w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy firma sprzątająca ulice jest wytwórcą odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownicy mogą mieć dowolność w wyborze placówki gastronomicznej, w której będą kupować posiłki profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy zaliczyć nauczycielce do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli właściciel nie złoży deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar dyżurów lekarza rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy rachunek oszczędnościowy jest rachunkiem płatniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Więch-Barchan Aleksandra | Aktualne

Kiedy należy wypłacić dodatkową nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy gmina może złożyć wniosek o wywłaszczenie osoby fizycznej i wydanie odrębnej decyzji o odszkodowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak ustalić strony postępowania przy budowie drogi o długości ponad 2 km po zmianie u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy przedsiębiorca zbierający zużyte akumulatory może je przekazać za pośrednictwem KPO następnemu zbierającemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sklasyfikowane pod kodem 03 01 04 odpady można uznać za biomasę i nie traktować w kategorii odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik GOPS musi złożyć wniosek o przyznanie odprawy i dokument, że nabył prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy przysługującej pracownikowi socjalnemu w związku z przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wyborami do młodzieżowej rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc wystawiać certyfikaty MEN w formach pozaszkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy dotyczące tworzenia sieci szkół dotyczą również centrów kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sekretarz szkoły może odmówić pracy w zespołach spisowych przy inwentaryzacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanym przykładzie należy dokonać anonimizacji wskazanych w decyzjach administracyjnych danych osobowych stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile egzaminów w zaocznej szkole policealnej może odbyć się maksymalnie w jednym dniu danej sesji egzaminacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy decyzja o wyłączeniu gruntów załączona do wniosku o pozwolenie może być wydana na inną osobę niż inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy udostępnienie powierzchni magazynowej oraz nieodpłatne ogrzanie będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy okresem rozliczeniowym w przypadku nauczycieli jest tydzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturze konieczne jest wskazanie danych podopiecznych lub rodziców podopiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne