Questions and answers

Jak należy zaksięgować zakup przedsiębiorstwa od syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty spółki cywilnej po śmierci jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczać zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Na jakie konto należy księgować prowizję od udzielanych nam przez banki kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób wykazać zaliczki na podatek dochodowy spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zmienić warunki pracy osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę z zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy faktura z błędną stawką VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jeśli pracownik otrzyma decyzję o przyznaniu renty to jesteśmy zobowiązani do wypłacenia odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi podejmującemu swoją pierwszą pracę w szkole przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo losować pracownika, który danego dnia zostanie poddany badaniu trzeźwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownik powinien wypełniać dwie klauzule informacyjne związane z przepisami RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w terenach zalewowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może odmówić odbioru odpadów od właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy refakturowane koszty związane z samochodami osobowymi podlegają limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy schemat JPK_FA jest wysyłany jedynie na żądanie organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy składki na PPE podlegają ZUS i PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy spółka komandytowa jest podmiotem powiązanym w stosunku do wspólników lub ich działalności gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy strona powinna wnosić wyższą odpłatność za pobyt w DPS w związku z uzyskaniem jednorazowego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy świadczenie na pokrycie jazd lokalnych nazywać ekwiwalentem, czy ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uraz kręgosłupa ujawniony w badaniach po zdarzeniu to wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy właściciel instalacji energetycznej spalania paliw powinien ją zgłosić do rejestru źródeł spalania paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieścić informację o karze porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wymiana pieca gazowego na nowy wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wynagrodzenia wypłacone z opóźnieniem można rozliczyć poprzez korektę zeznania za lata poprzednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wzrost masy wytwarzanych poza instalacją odpadów wymaga zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółdzielnia powinna naliczyć składkę na Fundusz Pracy i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Ile dni urlopu należy się byłemu dyrektorowi, który z początkiem wakacji przeszedł na stanowisko nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką stawkę dla ustalenia zabezpieczenia roszczeń za 1 Mg magazynowanych odpadów należny przyjąć dla żużli?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie adresy obowiązkowo należy podać przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie dodatkowe obowiązki będzie miał pracodawca, u którego obecnie pracuje więcej niż 50 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma wykup samochodu z leasingu oraz jego odsprzedaż dealerowi (w rozliczeniu za kolejny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne