Questions and answers

Czy zakład pracy może posiadać system ręcznego powiadamiania o pożarze, wykonany samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zamawiający zobowiązany jest do zamieszczania w BZP ogłoszenia o unieważnieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zgrzewarka ultradźwiękowa do tworzyw sztucznych wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy złożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zwolnione jest od opłaty skarbowej w wysokości 17 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy związki zawodowe mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego pracowników z pominięciem stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak dowiedzieć się czy kontrahent został ukarany karą pieniężną za przestępstwo przeciwko środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jakich obowiązków podatkowych powinna dopełnić córka, której ojciec spłacił pożyczki gotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku, który otrzymał od wujka pożyczkę w wysokości 300.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie zmiany z zakresu pomiarów wielkości emisji wprowadziło rozporządzenie z dnia 22 maja 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jakim zapisem przeksięgować produkcję w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy potwierdzać pobranie opłaty depozytowej w przypadku sprzedaży internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup przedsiębiorstwa od syndyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty spółki cywilnej po śmierci jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczać zabezpieczenie roszczeń za magazynowanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Na jakie konto należy księgować prowizję od udzielanych nam przez banki kredytów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób wykazać zaliczki na podatek dochodowy spółki przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zmienić warunki pracy osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę z zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy faktura z błędną stawką VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jeśli pracownik otrzyma decyzję o przyznaniu renty to jesteśmy zobowiązani do wypłacenia odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielowi podejmującemu swoją pierwszą pracę w szkole przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo losować pracownika, który danego dnia zostanie poddany badaniu trzeźwości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownik powinien wypełniać dwie klauzule informacyjne związane z przepisami RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w terenach zalewowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może odmówić odbioru odpadów od właściciela nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy refakturowane koszty związane z samochodami osobowymi podlegają limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy schemat JPK_FA jest wysyłany jedynie na żądanie organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy składki na PPE podlegają ZUS i PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne