Questions and answers

Czy program nauczania w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być realizowany wyłącznie w trybie dziennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy przed złożeniem zgłoszenia dotyczącego odbudowy przepustu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w śpiączce, które przebywa w klinice?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przytoczony poniżej wyrok wskazuje na opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzicom, którym ograniczono prawa rodzicielskie należy się KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy są podstawy prawne dotyczące tego, jaki uczeń kończy szkołę podstawową ośmioklasową z wyróżnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy sprzedaż towarów w krajach trzecich powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy walizka transportowa stanowi element zestawu, który podlega amortyzacji jako całość?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy Wody Polskie mogą na wniosek wnioskodawcy zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy wójt może przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii numery telefonów sołtysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w sprawie usług opiekuńczych należy ustalić miejsce zamieszkania wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wydzielenie boksu garażowego w parkingu podziemnym wymaga zgody mieszkańców wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zagraniczni przełożeni mogą np. zatwierdzać pracownikowi polskiemu urlopy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny można przyznać od czerwca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zmniejszenie wymiaru czasu pracy pracownika wpływa na jego prawo do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest właściwość miejscowa w sprawie prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do refaktury usługi hotelarskiej, która miała miejsce na terytorium Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jakie elementy powinno zawierać upomnienie dotyczące nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie powinno być postępowanie w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze po raz drugi na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie przepisy prawne regulują obligatoryjne podwyżki inflacyjne dla pracowników sfery budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie przepisy regulują szkolenia rolników indywidualnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie są konsekwencje zgłoszenia uzyskania dochodu przez osobę pobierającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jaki kierunek rekultywacji powinien posiadać Zakład, żeby móc prowadzić odzysk odpadów w kopalni odkrywkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak oznaczyć na terenie zakładu pracy miejsca, w których może występować tlenek węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak wygląda rozliczenie diet z podróży służbowej członka zarządu niemającego rezydencji podatkowej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż kontrahentowi z Wielkiej Brytanii towaru dostarczanego mu na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak załatwić wnioski w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak zarejestrować i rozliczać w Polsce oddział firmy, która ma siedzibę w Hong Kongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto zastępuje przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego podczas jego czasowej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie organ może żądać od inwestora aktualnej mapy do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenia wychowawcze od miesiąca złożenia wniosku czy dostarczenia dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Od kiedy zmienić decyzję w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Pod jakimi warunkami podmiot mający umowę z NFZ może realizować świadczenia komercyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zwrot zaliczki z dotacji unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Z jakim dniem należy ponownie zgłosić do ZUS pracownika przywróconego do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy błąd zamawiającego w postaci sprzecznych komunikatów odnośnie formy komunikacji, może obciążać wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy do wynajmu piwnicy spółdzielnia powinna doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy hulajnogi elektryczne są sprzętem w rozumieniu u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy jest możliwość prowadzenia wewnątrz budynku kotłowni instalacji gazowej o ciśnieniu wyższym niż 5kPa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy jeśli podatnik nie ma zgłoszonego żadnego rachunku bankowego, to trafi na białą listę podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kwota z końcowej faktury VAT powinna być w pierwszej kolejności obciążona należnym roszczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne