Questions and answers

W jaki sposób rozliczać przychód z najmu po likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej roczną korektę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób opodatkować samochód wykupiony z leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak nauczyciel powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak dokumentować WDT od 2020 r. (dostawy własnym transportem)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu likwidacji brytyjskiej spółki LTD?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo zwrotu kosztów szkieł kontaktowych operatorowi wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można przyznać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia członków rad osiedli w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy wydać odmowną decyzję dotyczącą przyznania karty seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy nauczycielowi, którego podstawowym miejscem pracy jest jego działalność gospodarcza wyliczamy wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wadliwa matryca może zostać uznana za koszt kwalifikowany działalności badawczo-rozwojowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować postanowienia uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nabyta przez prezesa spółki usługa zmiany miejsca stanowi import usług w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zaliczki płacone po 31 października 2019 r. są objęte odwrotnym obciążeniem w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podmiot prywatny, spółka z o.o. posiadająca umowę z NFZ, musi posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jak wykazać w deklaracji transport towaru z Belgii do Polski, a następnie z Polski do Maroko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszt montażu zwiększa wartość środka trwałego, czy jest usługą obca stanowiącą koszt danego okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wójt gminy powinien przyznać prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy będzie coś wiadomo o elektronicznym systemie wystawiania Kart Przekazania Odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto i gdzie może podać pacjentowi Biotrakson w dawce 2 g?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

W jaki sposób organizacja odzysku sprzętu będzie składała sprawozdania za 2019 r. do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo powinna być skonstruowana sentencja decyzji dotycząca zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak wykazać w księgach rachunkowych oraz w bilansie kwotę wpłaconego depozytu sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób przeklasyfikować odpad niebezpieczny na inny niż niebezpieczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy wynajem mieszkania firmie, która będzie je dalej wynajmować na cele mieszkalne korzysta z obniżonej stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek rozliczać w Polsce sprzedaż wysyłkową w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie ZUS będzie miała spółka przejmująca w stosunku do osób zarejestrowanych w przejmowanej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownicy przejmowani przez inną spółkę gminną powinni otrzymać informację o złożeniu dokumentów do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pomoc finansową matki na rzecz syna i wysokość ponoszonych opłat wliczać do dochodu do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dla tzw. stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wymagane jest wykonanie oceny oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Kto odpowiada za ranną sarnę leżącą w pasie drogowym drogi krajowej na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szpitala ma obowiązek uzasadniać odmowę wydania zgody na udzielenie pielęgniarce urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Jakie kroki powinien podjąć dyrektor szkoły wobec ucznia, który notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić faktury do otrzymanych zaliczek z tytułu dostawy mediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jaki będzie miał kod odpadu chromian potasu i dichromian potasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć świadczenia opieki zdrowotnej w ramach rehabilitacji stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy kierownik OPS może podpisywać dokumenty będąc na urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto i w jaki sposób powinien spełnić obowiązek informacyjny względem pracowników wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy operatorowi kotłów, który przechodzi na emeryturę, przysługuje rekompensata za pracę w warunkach szkodliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy osoba korzystająca z usług w ŚDS może być objęta działaniami w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Do jakiego typu szkoły można utworzyć internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy jest możliwa rezygnacja ze stosowania PIT zerowego w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pełnomocnika właściciela lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy można przedłużyć nauczycielowi umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ciepłownia będącą spółką gminną może zajmować się strefą płatnego parkowania na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych pracowników beneficjenta realizującego zadanie na rzecz urzędu w ramach rpo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Jakie dochody należy przyjąć przy wyliczeniu zasiłku celowego i okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne