Questions and answers

Jak utworzyć oddział przedszkolny w szkole podstawowej prowadzonej przez j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za zakup telewizorów do ośrodka wypoczynkowego zapłaconą z rachunku bankowego ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować usługę wykonaną w czerwcu 2019 r., jeśli faktura została wystawiona później?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z importem usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy może nastąpić czasowe zajęcie działek w ramach procedury zrid?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kiedy odliczać VAT z tytułu otrzymania faktury korygującej z powodu zmiany danych nabywcy na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy polski podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę na zasadach odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy skorygować VAT naliczony odliczony w poprzednim roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wypełniamy indywidualny plan pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto określa zadania z zakresu gospodarki leśnej, polegające na usunięciu wydzielającego się posuszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Od kiedy pracownica urodzona 20.09.1963 r. zostanie objęta ochroną przedemerytalną wg nowych przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

W jakim terminie od momentu urodzenia dziecka pracownica powinna złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób zmienić rok podatkowy spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

W którym kraju powinien rozliczyć się niemiecki przedsiębiorca, który przeprowadził się do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co decyduje o tym, że preparat smarowy o kodzie 20.59.41.0 jest plastyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli wyjaśnienie rażąco niskiej ceny zostało podpisane przez osobę nieuprawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Co powinien zrobić organ wydający decyzje przenoszące prawo własności działki pod budynkami na właściciela zabudowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy armaty hukowe mogą być zakwalifikowane jako instalacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy bezpośrednio po urlopie bezpłatnym nauczycielowi można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy bolesność śródstopia jest urazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dochód z tytułu umowy o praktykę absolwencką jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy do obsługi butli z CO2 konieczne jest posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dopuszczalne jest poruszanie się po terenie hali produkcyjnej w krótkich spodniach i klapkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania należy załączyć inwentaryzację pomieszczeń lub stan projektowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy istnieją wytyczne dla stanowisk pracy mycia form metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od jedzenia i akcesoriów zakupionych w związku z imprezą dla kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę o świadczenie usług z osobą zatrudnioną w innym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na fundament pod żuraw wymagane jest zgłoszenie czy pozwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy nauczyciel z ograniczanym wymiarem zatrudnienia może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ ma podstawę do odmowy wydania dziennika budowy w przypadku zgubienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego ma obowiązek w trakcie prowadzonego postępowania badać tytuł prawny do nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pacjenci mogą kupić w aptece produkty lecznicze o kategorii dostępności Lz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy parametry wskazane w warunkach technicznych dotyczą również schodów zewnętrznych przy budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy praca w środku urządzenia technologicznego to praca w przestrzeni zamkniętej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracodawcy przysługuje dofinansowanie z PFRON po ponownym zatrudnieniu tego samego pracownika po przerwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy pracownik może zmienić oświadczenie w zakresie korzystania z uprawnień rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy prowadząc postępowanie wznowieniowe, należy tylko i wyłącznie rozpatrywać stan na dzień wydania decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy przekazanie na złom maszyny wymaga wystawienia karty przekazania odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przewłaszczenie rzeczy ruchomych może zabezpieczać kilka wierzytelności banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy rolnik wykorzystujący opony w celu zabezpieczenia pryzm kiszonkowych powinien płacić opłatę podwyższoną ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy skuter i melex mogą korzystać z odliczenia 100% VAT przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy spełnione są warunki do zatrudnienia na stanowisku kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może przystępować do innych organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne