Questions and answers

Czy zajęcia rewalidacyjne dziecka z afazją powinien prowadzić logopeda?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może od grudnia tego roku przejść na ZUS od przychodu (na kod 059000)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku otrzymania decyzji o uznaniu wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego za nienależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy baza SIO może być podstawą do zmiany nazwiska ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek z tytułu refinansowania z Funduszu Leśnego kosztów prac w zakresie uporządkowania lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Od kiedy zmieniamy odpłatność za DPS, gdy przyznano świadczenie uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka przebywająca w stanie nieczynnym może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy spółki należy traktować jako powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowy, który jest zatrudniony na podstawie dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić nauczyciel żeby starać się o emeryturę pomostową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy prezes jednoosobowej spółki z o.o. może dostawać wynagrodzenie z tytułu powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zmienić regulamin wynagradzania pracowników administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy bank może zmienić regulamin wynagradzania członków zarządu banku poprzez wpisanie do niego nagrody uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

W jaki paragraf jednostka budżetowa powinna zaksięgować VAT od zakupionego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nabywanie kontraktów typu forward lub opcji typu call?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu zatrudnionemu na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy stowarzyszenie nie wpisane do rejestru przedsiębiorców może zawiesić swoją działalność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy szkoła policealna może zrezygnować z oceniania wewnątrzszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy matce można przyznać zasiłek rodzinny, gdy nie są zasądzone alimenty na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się nauczycielowi zakończone stosunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakiej formie powinno być potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy nauczycielowi powracającemu ze świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy poddasze nieużytkowe dostępne za pomocą wyłazu wlicza się do powierzchni całkowitej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak zaklasyfikować wydatek za udział w konferencji pracownika jednostki budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy szpital może zawrzeć z lekarzem dwie umowy cywilno-prawne (kontrakty)?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Z jakim miesiącem należy dokonać odpisu opłaty śmieciowej, jeżeli deklaracja wpłynęła 10.02.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ustalić wartość środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadach pracownicy uzyskują odprawy w związku z upadłością pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy z zasiłku macierzyńskiego można dokonywać dobrowolnych potrąceń?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kierownik OPS musi wykonać postanowienie sądu i skierować osobę do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ powinien dać sprzeciw, w przypadku zakończenia części obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Od kiedy niepełnoletniej matce można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak obliczyć dochód z wynajmu lokalu do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy materiały przedstawiane pod obrady zarządu powiatu podlegają anonimizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy córce przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto będzie administratorem danych osobowych w punkcie przedszkolnym utworzonym przy szkole publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy parafia niebędąca podatnikiem VAT powinna opodatkować sprzedaż działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwa jest budowa budynku w odległości 2,28 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy zmienić kwotę zasiłku stałego ze względu na zmianę kwoty zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nabywając nieruchomość jako towar handlowy dochodzi do pierwszego zasiedlenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto ponosi odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy takie nieodpłatne przekazanie prezentu jubileuszowego należy opodatkować podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Dusińska Paulina | Nieaktualne

Czy wywiad w sprawie DPS powinien przeprowadzać OPS właściwy według miejsca przebywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 grudnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne