Questions and answers

Na jakie stanowisko należy zatrudnić w przedszkolu rehabilitanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

O jakiej treści oświadczenie powinien złożyć organizator szkolenia pracownikom, uczestnikom szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

W jaki sposób należy zmienić wysokość przyznanego ŚW, gdy nie ma wydanej decyzji tylko informacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy aby odliczyć 50% VAT od wydatków związanych z samochodem, należy dokonać zgłoszenia VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy apteka będzie miała możliwość wystawiania paragonu bez numeru NIP nabywcy leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kierownik OPS może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kuratorium oświaty może odmówić przyjęcia ksiąg protokołów rady pedagogicznej wygaszanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy możemy wykonać letni pomiar pyłu do końca września?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy naliczając opłatę adiacencką należy wziąć pod uwagę trzy działki i traktować jako jedną zagospodarowaną całość?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom przedszkoli i burs szkolnych należy się dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na ustawienie zasieków na materiały sypkie oraz samonośnej wagi elektronicznej jest wymagane pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy na użytek ZFŚS pracownik może samodzielnie deklarować, w którym przedziale skali dochodowej się znajduje?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy oddanie gospodarstwa rolnego w dzierżawę jest dochodem utraconym do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy odmówić przyznania świadczenia dobry start, jeżeli wnioskująca wraz z dzieckiem zamieszkuje w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od zakupionych zaproszeń instytucji kultury przysługuje odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy OPS jako jednostka budżetowa może założyć spółdzielnię socjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osobie 18-letniej, uczącej się dziennie, niepełnosprawnej w stopniu znacznym przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy po zawarciu umowy możliwa jest zmiana przedmiotu zamówienia względem próbki ocenianej w kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy praca na pokładzie jednostki pływającej znajdującej się na synchrolifcie jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy program nauczania w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być realizowany wyłącznie w trybie dziennym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy przed złożeniem zgłoszenia dotyczącego odbudowy przepustu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na dziecko w śpiączce, które przebywa w klinice?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przytoczony poniżej wyrok wskazuje na opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzicom, którym ograniczono prawa rodzicielskie należy się KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy są podstawy prawne dotyczące tego, jaki uczeń kończy szkołę podstawową ośmioklasową z wyróżnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy sprzedaż towarów w krajach trzecich powinna być uwzględniona w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy walizka transportowa stanowi element zestawu, który podlega amortyzacji jako całość?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy Wody Polskie mogą na wniosek wnioskodawcy zawiesić postępowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy wójt może przekazać powiatowemu lekarzowi weterynarii numery telefonów sołtysów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w sprawie usług opiekuńczych należy ustalić miejsce zamieszkania wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne