Questions and answers

Czy radnemu przysługuje dieta, jeżeli miał zapewniony obiad?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy radny powinien mieć wypłaconą dietę, jeżeli podczas podróży miał zapewniony obiad i kolację?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprawozdania finansowe mogą podpisywać osoby prowadzące księgi rachunkowe poszczególnych jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Czy szczepionki otrzymane od PSSE powinny być traktowane jako przychód świadczeniodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy świadczenie pielęgnacyjne przyznać za cały lipiec 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy winda dla osoby niepełnosprawnej przy budynku mieszkalnym będzie wymagała zgłoszenia czy pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy współmałżonek rolnika spełnia kryteria określone dla osób współpracujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wszystkich pracowników szkoły należy powiadomić o zmianie patrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie kuratora powinno być wypłacane zgodnie z zasadami określonymi w orzeczeniu sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zestaw środków transportowych może być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zgodnie z przepisami RODO pracodawca musi usunąć dane dotyczące dowodów osobistych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Do której grupy stanowisk kwalifikuje się stanowisko pracującego w punkcie sprzedaży telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaka jest procedura utworzenia przez osobę fizyczną zaocznej szkoły muzycznej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi organizacji inscenizacji historycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać korekty VAT w związku z odliczeniem podatku od wszystkich wydatków w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba aby mogła nauczać przedmiotu etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady badania alkomatem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma najem lokali nad morzem przez pośrednika (stawka, moment powstania obowiązku podatkowego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT ma zakup i przekazanie pracownicy odchodzącej na emeryturę bonu do sklepu jubilerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie zajęcia mogą być realizowane w ramach godzin dyrektorskich w 4-letnim liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakim rodzajem nieobecności jest nieobecność pracownika w pracy w związku z odstrzałem sanitarnym zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru od producenta z Chin innemu podmiotowi z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłaty dokonane prze koło łowieckie na rzecz rolników lub członków koła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić w przypadku niepobrania odpłatności za abonament medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno być opodatkowane obciążenie podwykonawcy kosztami podwykonawstwa zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku wpłaty zaliczki z tytułu opłaty za miejsce na targach w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT przy usłudze ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak wykazać fakturę z tytułu przewozu promem pasażera i towaru, otrzymaną od kontrahenta ze Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy ująć w księgach duplikat faktury, jeśli faktura pierwotna nigdy do spółki nie dotarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Kto może zostać inspektorem ochrony danych w urzędzie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jakich rubrykach świadectwa pracy wykazać okresy przebywania na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

W jakim zakresie radny może korzystać z przysługujących mu uprawnień kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim zakresie ustawa o dokumentach publicznych ma zastosowanie w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób dyrektor może pozbawić nauczyciela dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy przekształcić 3-letnie liceum w 4-letnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy realizować praktyki dla uczniów w branżowej szkole II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż nieruchomości, która służyła działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne