Questions and answers

Jak rozliczyć czas pracy prezydenta miasta, zastępcy prezydenta oraz sekretarza poza normalnymi godzinami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy budynki inwentarskie należy uznać za jedno przedsięwzięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Okoń Michał | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić deklarację zgodności dla urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kto podpisuje listę płac dla członków zarządu, którzy pełnią swoją funkcję na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Który OPS powinien zawrzeć kontrakt socjalny z osobą bezdomną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

W jakich przypadkach stosuje się art. 191 a w jakich art. 206 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

W jakiej wysokości przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy księgować przelewy między spółką a przedstawicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób organ prowadzący może dokonać likwidacji wiejskiej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach wydatki na doprowadzenia centralnego ogrzewanie do jednego z budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wycenić składniki majątkowe w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy dla uczniów liceum czteroletniego należy prowadzić osobną księgę uczniów i rejestr legitymacji szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dokonywane na rzecz spółdzielni mieszkaniowej płatności czynszowe w całości korzystają ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do prac zespołu interdyscyplinarnego w indywidualnym przypadku mogą być powoływane osoby z poza zespołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do wniosku o 500+ należy przedłożyć zupełny akt urodzenia dziecka, gdy nosi ono nazwisko ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy do wójta należy rozpatrywanie sprawy likwidacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy gmina może ponieść nakłady na budowę targowicy na gruncie który nie jest jej własnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Czy granty stanowią dla fundacji darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy imienne potwierdzenie rezerwacji Ryanair stanowi podstawę do rozliczenia przelotu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwe wykonanie przyłącza gazu do przyczepy kempingowej, która stoi jako obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy karta pobytu decyduje o rezydencji podatkowej obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy karty ewidencji czasu pracy prowadzone w dniu 1 stycznia 2019 r. mogą być prowadzone w dotychczasowej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy kwoty dofinansowań w podziale na progi podatkowe można ustalać poza regulaminem ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ma znaczenie rozwiązanie współpracy z firmą ubezpieczeniową, skoro gwarancja wystawiona została dawno i nadal obowiązuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy na dachu wiatrołapu może być taras?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy nauczycielki rezygnujące z funkcji wicedyrektorów mogą w okresie wakacji wykorzystać cały swój urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy obudowy do akumulatora samochodowego wykonane z tworzywa sztucznego są opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy od wydatków poniesionych na pokrycie dotacji można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty jest ważne dla nieruchomości , które mają inną stawkę %?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy postępowanie w sprawie umorzenia opłaty za wycinkę drzew następuje na wniosek czy z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek pokrywać koszty przejazdu pracownika z jednej lokalizacji do drugiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracowników aby używali butów z twardym noskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy pracodawca udostępnia czy powierza dane osobowe pracowników instytucjom zarządzającym i prowadzącym PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca w stanie likwidacji powinien udzielić pracownicy kolejnego urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy radnemu przysługuje dieta, jeżeli miał zapewniony obiad?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy radny powinien mieć wypłaconą dietę, jeżeli podczas podróży miał zapewniony obiad i kolację?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprawozdania finansowe mogą podpisywać osoby prowadzące księgi rachunkowe poszczególnych jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne