Questions and answers

Jak zwracać przedsiębiorcy koszty odbywanych podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jeśli szacunkową wartością zamówienia jest kwota 10 mln zł netto, to jaka jest możliwa wartość zamówień uzupełniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Kiedy opłaty leasingowe mogą być w całości zaliczone w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy sprzedaż gospodarstwa rolnego jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy zakupiony ubiór dla osoby reprezentującej przedsiębiorcę będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na czym polega prawo opcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Z jakim kodem ubezpieczyć pracownika oddelegowanego do pracy za granicą na podstawie umowy kontraktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy każda maszyna powinna mieć tzw. tabliczkę znamionową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa podlega opłacie z tytułu wydania pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można zmniejszyć nauczycielowi na jego prośbę przydział godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi na stanowisku operatora wózka widłowego należy wydać imienne zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy premię efektywnościową powinno zaliczać się przy ustaleniu podstawy ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy świadectwo pracy wydane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron podlega sprostowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo ulega przedłużeniu do dnia porodu

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w wewnątrzzakładowych przepisach należy ustalić termin wypłat należności delegacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest definicja ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić dotację za miesiące wakacyjne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ustalić kwotę wolną od zajęcia komorniczego z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Od kiedy należy stosować przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy bank może zwolnić swoich pracowników z obowiązku ponoszenia opłat za prowadzenie rachunku w tym banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dochód z tytułu wyrejestrowanej działalności gospodarczej należy uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy i od kiedy WIOŚ może karać za niedotrzymanie warunków decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy jednostka może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy jest obowiązek korekty kursu, gdy został użyty niewłaściwy na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można przekazać pracownikowi pogotowia ratunkowego dowód osobisty mieszkańca domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika obsługi w szkole podstawowej na około 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy do grupy roboczej powołać przedstawiciela służby zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy obwałowanie jednego zbiornika należy traktować jako urządzenie budowlane tego zbiornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy odpad kwasu mrówkowego należy traktować jako odpad wytwarzany poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek zawiesić postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy papiery wartościowe zerokuponowe należy zakwalifikować do inwestycji krótkoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w obu miejscach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy premia uznaniowa wypłacona pracownikowi w okresie przestoju stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy składa się CIT-8C jeśli w spółce z o.o. nastąpiła sprzedaż udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje osobie pracującej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje matce, która z dzieckiem zamieszkuje w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy usługa oprogramowania w chmurze Microsoft Office jest opodatkowana u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi stolarskie świadczone na rzecz kontrahentów zagranicznych zobowiązują podatnika do rejestracji VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w szkole, która nie jest głównym zakładem pracy nauczyciela należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wylot kanalizacji deszczowej jest urządzeniem wodnym skoro nie odprowadza ścieków ani wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w związku ze zmianą numeru rejestracyjnego samochodu trzeba ponowić badania techniczne "na potrzeby VAT-2"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zachodzi WNT, jeśli kontrahent ze szwedzkim NIP dokonał dostawy towaru, ale z terytorium Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zaliczyć do składu rodziny męża osobie, która pobiera zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy przysługuje Karta Dużej Rodziny dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jaką kwotę zabezpieczenia roszczeń przyjąć dla odpadów 17 02 04*?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne