Questions and answers

Za jakie miesiące uwzględnić dochody rodziny ustalając zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Z jakim kodem należy zgłosić do ZUS córkę przedsiębiorcy zatrudnianą na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do pracowników pogotowia ratunkowego mają zastosowanie przepisy o dyżurze medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy kontrasygnata skarbnika gminy stanowi czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy lekarz w ramach NiŚOZ może wystawić pacjentowi skierowanie do specjalisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy OPS może w dalszym ciągu wypłacać zasiłek pielęgnacyjny przysługujący dziecku, czy powinien uchylić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy osoba może podjąć zatrudnienie na część etatu w innej jednostce budżetowej na tym samym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może wykonać badania lekarskie po pracy, po pierwszej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy specjalistów chorób wewnętrznych dotyczy wymóg ukończenia kursu z medycyny rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w okresie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć praktykę zawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Ile wynosi 1% stałego uszczerbku na zdrowiu dla funkcjonariuszy Służby Więziennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Na jakich zasadach pracownica może łączyć urlop rodzicielski z pracą na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Na jakiej podstawie pracodawca może stwierdzić czy pracownik ma ustalone prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim może się uczyć w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak powinien wyglądać zapis w dzienniku zajęć przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce jest traktowana jako podmiot spoza EOG?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy należy pobierać opłatę skarbową od zmiany zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy nasadzenia zastępcze realizowane przez gminę mogą być w innej miejscowości niż usuwane drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na terenie zabudowy usług nieuciążliwych można wybudować farmę fotowoltaniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy organ dotujący przekazuje dotację za lipiec i sierpień, mimo informacji o likwidacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy organ nadzoru budowlanego w trakcie kontroli bada odstępstwo od projektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy potrzebna jest przy uzyskaniu pozwolenia na budowę decyzja o warunkach zabudowy na przebudowę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy powiatowy urząd pracy musi posiadać zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia osób bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zakład pracy może posiadać system ręcznego powiadamiania o pożarze, wykonany samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy zamawiający zobowiązany jest do zamieszczania w BZP ogłoszenia o unieważnieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zgrzewarka ultradźwiękowa do tworzyw sztucznych wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy złożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zwolnione jest od opłaty skarbowej w wysokości 17 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy związki zawodowe mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego pracowników z pominięciem stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne