Questions and answers

Czy obywatelce Ukrainy na podstawie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Z jakim dniem należy zgłosić pracownika do PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik pracujący na drabinie powinien odbywać szkolenie okresowe BHP co roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownica będąca w ciąży może skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać 14-dniowy urlop wypoczynkowy na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Co jeśli pracownik zwróci się do pracodawcy z wnioskiem o pisemne powierzenie obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który przebywa w areszcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlegają zajęciu w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy zmarłej żony można utracić do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podczas zwolnienia lekarskiego można wyrabiać godziny związkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy OPS powinien wydać decyzję zmieniającą odpłatność za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy OPS może zmienić wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze z mocą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie przepisy należy wziąć pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na budowę żłobka niepublicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy pracownika za pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż narzędzi klientowi ze Szwecji podlega opodatkowaniu, jeśli zakupione towary pozostają w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółce przysługuje odliczenie 50% VAT z faktur za koszty najmu samochodu zastępczego ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy mierzyć odległość od stanowiska pracy do ustępów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy są warunki techniczne wentylacji mechanicznej w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak wykazać interes prawny w celu egzekucji nieruchomości dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna brzmieć treść umowy, która określa zasady i warunki pobytu mieszkańca przebywającego już w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Za jaki miesiąc należy uzyskać dochód do zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozdysponować fundusz sołecki jeżeli jedna z wsi przeszła do drugiego sołectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak przyjąć podarowany środek trwały gdy nie był on amortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać i dokumentować zużycie paliwa przez gminne pojazdy straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaki staż pracy można zaliczyć asystentowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczyciel oddziału przedszkolnego korzysta z urlopu wypoczynkowego jako nauczyciel placówki nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pożyczka od Funduszu Pożyczkowego Województwa podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy klient banku może zrezygnować z prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy kredytu hipotecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Rogoń Dominika | Aktualne

W jakich sytuacjach pracownik może domagać się wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy OPS powinien kontynuować udzielanie pomocy w formie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Na jak długo można zwolnić osobę zobowiązaną z ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nowe przepisy antyzatorowe dotyczą także transakcji dokonywanych między podmiotem krajowym, a zagranicznym z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie konsekwencje mogą spotkać spółkę, która nie złożyła zgłoszenia do CRBR w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy psycholog może opodatkować przychody z działalności w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak opodatkować piwnicę przynależną do lokalu niemieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować halę, w której odbywa się uprawa konopi indyjskich w celach farmaceutycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej rubryce deklaracji PCC-3 należy wpisać drugiego członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości pow. 10 tys. zł jest schematem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy do świadczeń rodzinnych wlicza się dochód z tytułu nagrody na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Z jaką datą można wydać decyzję na podstawie uchwały rady miasta, która obowiązuje od 01.01.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opad pyłu jest immisją pyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy prawidłowe będzie dołączenie do akt sprawy aktu zgonu i sporządzenie jedynie notatki służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy jest możliwe udzielenie pozwolenia na budowę na przydomową oczyszczalnię ścieków dla garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

QA1362639

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Jakubowska Daria | Aktualne

Czy obywatelce Wietnamu przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne