Questions and answers

Czy należy zmienić pozwolenie zintegrowane, jeśli zmieniła się ustawa o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy na podstawie umowy zlecenia można prowadzić szkolenia wstępne i okresowe BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy obowiązkowy split payment będzie dotyczył wszystkich płatności powyżej 15.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odsetki od prywatnego kredytu hipotecznego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opracowanie koncepcji w zakresie budowy jest rozpoczęciem inwestycji w rozumieniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pobiera się opłatę za zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik musi ewidencjonować na kasie rejestrującej sprzedaż usług parkingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy położna na podstawie umowy zlecenia może udzielać świadczeń medycznych nieprzerwanie przez 24 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy potrącone odsetki podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może pozbawić grupę pracowników prawa do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pracownikowi niepedagogicznemu zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy projekt budowlany toalety publicznej zlokalizowanej w parku wymaga uzgodnienia higieniczno-sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną stanowi schemat podatkowy, który podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przy zmianie częstotliwości pracy anten należy wymagać pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy sprzedaż poprzez portal internetowy wlicza się do limitu 20.000 zł do zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy umożliwienie pracownikom odpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wartość samochodu otrzymanego od udziałowca z zagranicy można księgować na kapitał zapasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze wysłać do Wojewody w celu ustalenia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy za zwartą zabudowę można uznać 5 budynków przedzielonych drogą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie pracownika przerywa opiekę z art.188 KP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jaką opłatę pobrać za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 394 ust. 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaką podstawę prawną prawną wpisać na świadectwie pracy, jeśli pracownik przebywał na okresie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę szkolenia weterynaryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ewidencjonować odpady, które mogą być przydatne przy innych zleceniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaki urząd orzeka karę pieniężną dla spółki w zakresie nielegalnego przemieszczania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie wypłacone w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować nieobecność w pracy, za którą ZUS odmówił wypłaty zasiłku ?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zewidencjonować zakup samochodu w procedurze VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozumieć zapis „wód stanowiących jego własność”?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak udokumentować sprzedaż stali na rzecz rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w JPK_VAT korektę niedoliczonego, przy nabyciu samochodu, podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić miejsce zamieszkania zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS i odpłatność za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie statystyka medycznego, sekretarki medycznej i rejestratorki medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Jak wykazać fakturę dotyczącą transportu darmowych próbek z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wykazać nabycie usług informatycznych od firmy zarejestrowanej na wyspach Jersey?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Od kiedy można zmienić decyzję o odpłatności podopiecznej za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakich ilościach należy udostępniać środki higieny osobistej betoniarzom-zbrojarzom?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób opodatkować usługę transportu towarów na trasie Polska - Włochy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne