Questions and answers

Czy spółka może odliczyć 100% podatku VAT od zakupu quada?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy użyczenie pojazdu przez wspólnika generuje przychody u innych wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane od obywatela Ukrainy niezbędne do przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie formalności są niezbędne przy zatrudnieniu obywatela Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie skutki niesie za sobą nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., SASIN ALEKSANDRA | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na okres miesiąca w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak odliczyć VAT w przypadku oddania samochodów do odpłatnego korzystania przez spółki zależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinien postąpić organ przy sprzedaży budynków, gdy miejsca postojowe są zlokalizowane na innej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak skorygować błąd który ma istotny wpływ na sprawozdania finansowe jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować dorobienie klucza numerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Na jakich zasadach dokonywać zajęcia wynagrodzenia zleceniobiorcy, który jest emerytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jakiej odległości od studni można zlokalizować naziemny zbiornik gazu propan-butan?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

W jakiej wysokości ująć w księgach przyjętą cesją leasingu operacyjnego wartość przedmiotu leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości, która była rozbudowywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co obejmuje upoważnienie osoby trzeciej do informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Co to jest pomieszczenie użytkowe - czy powinno mieć określoną funkcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy budowa przenośnika kubełkowego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły publicznej może pełnić funkcję pełnomocnika komitetu wyborczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy emeryt ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy istnieje możliwość wystawienia od razu faktury sprzedaży dla osoby fizycznej zamiast paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jeżeli za paliwo płaci się kartami flota to można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kadra zarządzająca ma prawo do świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy komisja rewizyjna może dokonać analizy wydatków inwestycyjnych spółki gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Czy kurator spadku powinien rozliczyć się z ewentualnych wydatków z spadkobiercami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można odliczyć pełny VAT od eksploatacji samochodów testowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można wystawić fakturę korygującą na firmę najemcy która już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy należy sporządzić oświadczenie o rynkowości cen za rok 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się odprawa, jeśli nie przyjął ponownej propozycji zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy operator koparki może zostać zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku robotnika gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy opłaty za certyfikaty z USA wiążą się z koniecznością rozliczenia importu usług w Polsce i rozliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie przebudowy drogi w miejscu wjazdu na teren inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, jeśli mpzp jest niezgodny ze stanem faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne