Pytania i odpowiedzi

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownicy obsługi w szkole w przypadku urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie okresy wlicza się do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy są przepisy warunkujące minimalną odległość między zgłaszanymi garażami na działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy GOPS winien uznać usługi opiekuńcze za świadczenia nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Na jakiej podstawie udzielić nauczycielowi zatrudnionemu na niepełnym etacie urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kto jest pracodawcą dla pracowników wykonujących prace eksploatacyjne w ramach prac podwykonawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel chemii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy kuratorium powinno udostępnić skargę która wpłynęła na nauczyciela lub szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kto powinien przeprowadzać przeglądy wymagane prawem dla hydrantu zewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy trzeba zaproponować te same warunki pracy i płacy dla nauczycieli przekazywanej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak udokumentować świadczenie usługi budowlanej na terenie Polski i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy NZOZ może wykonywać odpłatnie testy służące wykrywaniu koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracownikowi można sprzedać złom metalowy - stare regały?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy branżowa szkoła II stopnia może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy odwołać dyrektorów szkoły i przedszkola tworzących zespół?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gmina może zlikwidować prowadzony przez siebie zespół szkolno-przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka powinna być stawka zabezpieczenia roszczeń dla odpadu o kodzie 05 01 17 - bitum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie okresy należy wliczyć nauczycielowi do stażu pracy oraz innych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy będzie prawidłowe przeksięgowanie salda konta syntetycznego na nowo powstałe konta analityczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dla celów bilansowych spółka może zmienić kwalifikację rezerwy - z napraw gwarancyjnych na ugody sądowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki termin należy zachować od zatwierdzenia konkursu do ogłoszenia nowego konkursu na to samo stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy potwierdzenie przelewu może służyć jako dowód księgowy w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do zgłoszenia stacji transformatorowej należy załączyć opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Kto ma potwierdzić prawidłowość wykonania robót branżowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna niebędąca rolnikiem musi zgłosić chęć usunięcia drzew ze swojej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż w ramach WDT, jeśli faktura została wystawiona miesiąc po dostawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na jakiej mapie/rysunku inwestor powinien oznaczyć istniejący obiekt, który będzie remontowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy pośrednictwo w sprzedaży instalacji fotowoltaicznych może korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy pracownik socjalny nabędzie prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy OPS może udzielić posłowi wyjaśnień na temat postępowania w sprawie związanej z koordynacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rower typu handbike może być dofinansowany w ramach likwidacji barier technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien ponosić odpłatność za pobyt obywatela Ukrainy w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy można uchylić prawo do świadczenia wychowawczego za zgodą strony bez wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakim trybie k.p.a. należy cofnąć decyzję w oparciu o art. 14 ust. 8 u.z.u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wypłata świadczenia wychowawczego powinna być zawieszona ze względu na koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy są podstawy do uchylenia ojcu dzieci prawa do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne