Questions and answers

Czy rekuperację można uznać za instalację klimatyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela na czas trwania swojej kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakiego rodzaju uprawnienia budowlane są niezbędne do wykonania projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Smarż Joanna | Nieaktualne

Czy projektant powinien zaprojektować ścianę oddzielenia przeciwpożarowego na ścianie 1,5 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy w lokalach w budynku wielorodzinnego można korzystać z butli z gazem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wójt może żądać od rodziców zaświadczenia ze szkoły, że uczeń zrezygnował z nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy należy zawiadomić organy straży pożarnej i państwowej inspekcji sanitarnej po zakończeniu przebudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy podczas cięcia słomy istnieje zagrożenie wybuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy finansowanie podróży zleceniobiorcom podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak udzielić urlopu w Wigilię pracownikowi zatrudnionemu w handlu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czynności wykonywane przez położną w punkcie pobrań stanowią wykonywanie zawodu położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jaki lekarz po 7 września 2019 r. ma prawo wystawiania recept na bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób powyżej 75 r.ż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Na jaki okres zgłosić zleceniobiorcę do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Jaki organ może wystąpić w postępowaniu cywilnym w imieniu małoletniego, który jest umieszczony w szpitalu psychiatrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

O jakie zgody powinien wystąpić pracodawca zajmujący się usuwaniem wyrobów zawierających azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak wyliczyć opłatę skarbową za pozwolenie na budowę, przebudowę i rozbiórkę fragmentu sieci elektroenergetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy wnioskodawczyni oraz jej mężowi przysługuje KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Do wykonywania jakich czynności uprawniona jest pielęgniarka anestezjologiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak ująć w księgach część dotacji przypadającą na odliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak uczelnia wyższa powinna zaksięgować zwrot nadpłaty czesnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można sprzedać samochód stanowiący środek trwały, kupiony na podstawie umowy sprzedaży w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy połączyć ze sobą dwa zespoły szkół po przeniesieniu jednego z nich do siedziby drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy uzyskiwanie przychodów z kapitałów pieniężnych wpływa na możliwość opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak wykazać import usług w przypadku usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy komplet narzędzi do wózków narzędziowych można zaliczyć jako wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przekazanie środków z rachunku ZFŚS spółki na jej rachunek rozliczeniowy wywoła jakieś skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakiej zasadzie odbędzie się potwierdzenie odbioru zużytych tonerów, jeżeli sklep nie ma nadanego numeru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi najmu przyczep i lawet?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wnieść wkład pieniężny do spółki w nierównej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy studia podyplomowe pracownika powinny zostać rozliczone w księgach w czasie jako rozliczenia międzyokresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przenoszenie danych pracowników z systemu HR do innego systemu wymaga dodatkowej zgody ze strony pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego nauczyciela należy uwzględniać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca może w nocy wezwać pracownika do pracy w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy pracownik może odmówić przyjęcia nominacji górniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy w celu pobierania emerytury należy zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W której pozycji w deklaracji VAT-7 wykazać zakup złomu, dokonany po nowelizacji przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi za trzy pary okularów o różnej funkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy procedura tworzenia kopii zapasowych z systemów informatycznych powinna być ogólnodostępna dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakich sytuacjach szkoła powinna wypłacić pracownikowi odprawę rentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy inwestor może wykorzystać decyzję o warunkach zabudowy w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów można spowodować, aby pracownicy mogli wykonać demontaż wodomierza głównego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy jeśli sprzedajemy towar niebezpieczny, to jesteśmy zobowiązani odebrać od klienta puste opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy my mamy obowiązek zutylizować nasze wielorazowe opakowania, które uszkodził klient zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zbiorniki do magazynowania gazu płynnego lub sprężonego wymagają uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy zmiana 0,03 ha lasu obecnie nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Z jaką datą najwcześniej pracodawca może przeprowadzić instruktaż ogólny BHP w ramach szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy premia prowizyjna powinna być wliczana do urlopu i zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne