Pytania i odpowiedzi

Kiedy wykazać eksport, jeśli potwierdzenie wywozu otrzymano przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy właściciele lokali usługowych mają prawo do korzystania z części ogrodzonej parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

W jakim okresie i w stosunku do których kosztów stosować odliczenie proporcjonalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy budynek usługowy - wynajem 15 mieszkań można zaliczyć do zabudowy wielorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy komisja lekarska ZUS mogła jako organ odwoławczy orzec na mniejszy uszczerbek na zdrowiu niż lekarz orzecznik?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika, który pracował w sobotę w godzinach 9.00-14.00?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dodatek stażowy wlicza się do wynagrodzenia minimalnego, jakie otrzymuje pracownik samorządowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

W którym miesiącu wykazać WDT w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy odpady o kodzie 13 01 13* i 12 01 09* podlegają rejestracji w systemie SENT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy emerytom - byłym pracownikom przysługuje świadczenie, tzw. „wczasy pod gruszą”?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak powinien postąpić OPS w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak liczyć dochód uzyskany ze świadczenia rehabilitacyjnego do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w przypadku ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć wniosek Z-15A?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę na czas określony z pracownikiem, który korzysta z opieki nad zdrowym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy należy dokonać oceny pracy nauczycieli, którzy zmieniają pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy udzielanie informacji o dziecku konkubentce ojca, bez zgody matki będzie zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy sprzątanie sal po wypisie pacjentów jest obowiązkiem pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pielęgniarka może powadzić gabinet kosmetyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy norma EN-378 ma zastosowanie do lodówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy spółka z o.o. działająca jako podmiot leczniczy może przyjmować 60-dniowy termin zapłaty w transakcjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Ile wynosi odpis na ZFŚS, w sytuacji likwidacji pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy bez prawa jazdy można jeździć kosiarką samojezdną po drogach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy piaskowanie blachy piaskiem rzecznym to praca z rakotwórczą wolną krzemionką 1A lub 1B?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Z jakiego miesiąca należy przyjąć dochód uzyskany celem ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zamiast udzielania nauczycielce urlopu wychowawczego można obniżyć jej wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z jednego tygodnia urlopu, jeżeli jest w trakcie wykorzystywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy nieprzysługuje świadczenie rodzicielskie osobie, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak należy prowadzić akta osobowe pracownika, który kontynuuje zatrudnienie w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć świadczenia wypłacone po śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kształcenie w zawodzie administrator bezpieczeństwa informacji może być prowadzone w szkole zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy uregulować zmianę we wpisie do ewidencji dotyczącą zmiany osoby prowadzącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dla nauczycielki zatrudnionej na okres roku szkolnego przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie organizacja pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może wydać pracownikowi polecenie świadczenia pracy w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zaplanowana 1 godzina zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej w klasie I powinna być realizowana oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak zmienić zakres obowiązków dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest uprawniony do dokonywania szkoleń nauczycieli przedmiotów zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy prawidłowo przedłużyć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo podpinać dokumenty w aktach nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaki jest termin ważności oceny pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne