Questions and answers

Czy przetwarzanie odpadów podczas procesu rekultywacji jest to planowane przedsięwzięcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedawca może wystawić korektę do paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można zameldować dziecko bez zgody drugiego rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

W jakim okresie spółka powinna ująć korektę za zwrot towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy sumować zamówienia na usługi szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Baranowska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Które usługi należy odznaczyć symbolem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciel staje się emerytem tej szkoły, która była jego ostatnim miejscem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z umową franczyzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Kiedy w odniesieniu do kwoty wadium powstaje obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy należy ewidencjonować na kasie fiskalnej płatności otrzymane przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak długo zlecenie lekarskie zachowuje ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czym jest dokument zwany instrukcją dla wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy wskazane usługi doradztwa dotyczącego inwestycji budowlanej powinny podlegać oznaczeniu symbolem GTU _12?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na kim ciąży obowiązek złożenia zawiadomienia VAT-CS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy refaktura opłaty jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką datę sprzedaży należy wskazać na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób powinien postąpić wójt w związku z pismem o ukaranie pani Y za wycięcie gałęzi drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę odcinka drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Gdzie w świadectwie pracy należy wpisać okres przebywania przez pracownika obsługi na postojowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczycieli w lipcu i sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak należy liczyć limit trzech umów o pracę osób niebędących nauczyciela

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy sprawdzić, czy umowa zawarta w szkole podstawowej przekształca się w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy przekształcić umowy pracowników na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły w roku zakończenia pełnienia funkcji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zorganizować w szkole punkt przedszkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS powinien wydać decyzję o skierowaniu do DPS, czy wystąpić o zgodę sądu na pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki dodatek stażowy należy naliczyć nauczycielowi w jego trzecim miejscu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy brykieciarka stanowi urządzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż akcji uzyskanych pierwotnie jako opcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od obywatelki Chin wymagana jest karta pobytu z adnotacją: "dostęp do rynku pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto rozpatruje skargę rodzica ucznia złożoną na wicedyrektora szkoły za niedopełnienie obowiązków służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy amortyzacja środków trwałych, otrzymanych w formie darowizny z UE, stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zakwalifikować podatkowo jednorazową opłatę kalkulowaną w oparciu o wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w trakcie roku szkolnego rodzice mogą zrezygnować z edukacji domowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy powiat, przejmując z powrotem szkołę do ponownego prowadzenia od osoby fizycznej, powinien nadać jej statut?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy dokumenty podpisywane przez dyrektora przechowuje się w aktach osobowych pracownika w oryginale?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy matka może być uprawniona do dodatku wychowawczego do końca br. pomimo, iż dziecko skończy w sierpniu 6 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić udziału w pracach rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne