Questions and answers

Czy pracownik powinien być zwolniony po otrzymaniu orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy ustawy o opiece zdrowotnej dotyczą również szkół ponadpodstawowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wszczęcie procedury zmiany oceny dziecka na wniosek rodziców jest możliwe w trakcie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypożyczenie sprzętu budowlanego użytego na budowie za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy załącznik nr VII powinien być dołączany do każdego wystawionego egzemplarza EDPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zasiłek stały jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy z zerowego PIT może korzystać podatnik, który przed 1 sierpnia 2019 roku osiągnął dochody powyżej 85 528 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej wysokości można wspólnikowi spółki z o.o. wypłacić dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak długo zachowują ważność zaświadczenia kwalifikacyjne UDT, wydane przed 1 czerwca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak fundacja będąca OPP powinna ująć w księgach fakturę powyżej 15 tysięcy złotych netto dokonaną gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podmiotach powiązanych jeżeli wspólne transakcje przekraczają 2,5 miliona brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Szula Łukasz | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić informatyk by płacić stawkę podatku dochodowego w wysokości 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie wydatki na otrzymane w darowiźnie mieszkanie, które podatnik zamierza sprzedać, obniżają podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak można magazynować odpady złomu na utwardzonym podłożu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak należy liczyć okres 183 dni dla rezydenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy nawiązać stosunek pracy z nauczycielem religii zielonoświątkowej, zatrudnionym na dwie godziny w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, kiedy nauczyciel może w świetle prawa udać się na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, kiedy nauczyciel powinien wrócić po urlopie do pracy, jeśli zmieniał stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy obliczyć przysługujący nauczycielowi urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć ustawową odległość, która warunkuje bezpłatny dowóz dzieci do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak poprawnie wprowadzić równoważny system pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w wyliczeniu struktury sprzedaży otrzymane dotacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć notę kredytową od kontrahenta niemieckiego z opisem "wsparcie marketingowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż z Austrii do Niemiec, gdy po drodze wystąpią 2 podatnicy polscy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak udokumentować nieodpłatne przekazanie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić wartość godziwą przekazanej, do nowo powstałej spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak uzasadnić brak podziału zamówienia przy przetargu na dostawę dwóch pojazdów w formie leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Nieaktualne

Jak wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy dla kierownika jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup subskrypcji programu księgowo-finansowego w wyższej wersji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy inwestycja tworzy jeden obiekt inwentarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy można bez konsekwencji podatkowych sprzedać samochód nabyty drogą darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto jest organem właściwym do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w szkolnej stołówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Która szkoła powinna wypłacić nagrodę jubileuszową za 25 lat, jeśli nauczyciel zmieniał miejsce zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakie konta zaksięgować rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Od kiedy należy liczyć istnieje placu budowy dla potrzeb powstania zakładu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od kiedy zasadne będzie wydanie informacji o przyznaniu ojcu dzieci prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W ilu egzemplarzach powinny być drukowane listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

W jakiej kwocie należy uwzględnić roczny składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód do zasiłku stałego z tytułu posiadania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy cash pooling podlega raportowaniu jako schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dodanie nowych anten lub zwiększenie mocy poszczególnych anten stacji bazowej wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy dodatek na start dla nauczyciela stażysty należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy gmina powinna wydać kolejną decyzję zobowiązującą osobę do ponoszenia pełnej opłaty za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy istnieją podstawy prawne do rozpatrzenia wniosku o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy istnieją przepisy określające minimalną wysokość stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi działalność gospodarczą, jeżeli wszystkie dochody przeznacza na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne