Questions and answers

Czy budowa ujęcia wody do celów p.poż. z takiego zbiornika wymaga pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy decyzję wydłużającą termin nasadzeń zastępczych też należy uzgadniać z RDOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy do ewidencji środków trwałych można przyjąć grunt przed jego utwardzeniem i instalacją infrastruktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopuszczalne jest stosowanie przez pracodawcę monitoringu GPS samochodów służbowych, monitoringu urządzeń kserograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy dostawa towarów bezpośrednio z Niemiec na Ukrainę podlega VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszty finansowania środka trwałego są kosztami pośrednimi działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać decyzję o warunkach zabudowy terenu dla obiektu, który będzie obiektem tymczasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można zwolnić ucznia z zajęć informatyki z powodu krótkowzroczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy na deklaracji VAT-7 należy zaznaczyć informację, iż była dokonywana sprzedaż w trybie marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od zakupu miejsca postojowego podatnik może odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy okres bycia kaznodzieją zalicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych należy wliczyć nauczycielowi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy opłata za użytkowanie terminalu płatniczego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy opóźniona faktura ma wpływ na rozliczenie importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy OPS musi wliczać męża do składu rodziny rozpatrując wniosek o dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy podatnik prowadzący teatr i wystawiający przedstawienia dla dzieci, może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik urzędu może świadczyć na rzecz tego urzędu usługi w zakresie przewodnictwa górskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przekazanie na cele osobiste nieruchomości po modernizacji rodzi obowiązek skorygowania podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy rejestr szkoleń pracowników może być umieszczony na dysku dostępnym dla wszystkich pracowników firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od wybudowania chodnika wchodzącego na cudzy grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sprzedając wyposażenie razem z mieszkaniem, mogłoby to wszystko podlegać pod zwolnienie jako transakcja kompleksowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy sprzedaż gruntów zadrzewionych i zakrzewionych podlega zwolnieniu od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż gruntu rolnego będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega opodatkowaniu VAT i jak powinna być udokumentowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy świadczący tzw. imprezę integracyjną może odliczyć VAT z tytułu nabycia usług gastronomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy użyczenie samochodu służbowego pracownikowi lub innemu podatnikowi będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wartość części uzyskanych w ramach gwarancji od dostawcy należy wykazać w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w liceum trzyletnim i czteroletnim powinny być dwa oddzielne programy wychowawczo-profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku montażu klimatyzatorów w garażu budynku mieszkalnego podatnik ma prawo zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania nauczycieli powinno znaleźć się uregulowanie o funduszu na dodatki motywacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy wydać decyzję odmawiającą KDR czy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zaległy podatek od budynków można uregulować w zeznaniu rocznym bez odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zaliczki uproszczone należy opłacać do końca roku także po zakończeniu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zawarcie umowy zlecenia wyłącza z KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zrywki używane do pakowania pieczywa, drożdżówek sprzedawanych luzem podlegają opłacie recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do sprzedaży piasku wydobytego we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki ma obowiązkowy split payment dla nabywania i sprzedaży makulatury, odpadów itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miała sprzedaż towarów z magazynu w Rumunii, w tym czy i kiedy dojdzie do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spełniać podpis elektroniczny przy składaniu dokumenty JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kozłowski Bartosz | Aktualne

Jak kształtują się obowiązki podatkowe dzieci po śmierci matki, którą łączyła wspólność majątkowa z ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak najkorzystniej sprzedać samochód, gdy przy zakupie odliczono 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy określić, jaki byłby stopień awansu zawodowego nauczyciela, który w 1999 r. przeszedł na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne