Questions and answers

W której część akt osobowych należy trzymać świadectwa pracy dostarczone po podpisaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Z jakim dniem należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy apteka szpitalna może produkować leki cytostatyczne na zlecenie innego podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy budowa podziemnego zbiornika na wodę deszczową wymaga zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy budowa schodów zewnętrznych o wymiarach większych niż w pozwoleniu na budowę stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy dla możliwości amortyzowania mieszkania koniecznym jest jego wprowadzenie do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do Ewidencji sprzedaży dla działalności nierejestrowanej należy wpisać kwotę netto, czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy im większe gmina zastosuje zwolnienia, ulgi i obniżenia stawek, to otrzymuje mniejszą subwencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy można opodatkować ryczałtem usługi projektowania mebli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można przyjąć odbiór budynku mieszkalnego, jeśli kierownik budowy zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy odsetki za opóźnienie w dostawie należy opodatkować u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opinia prawna sporządzona w postępowaniu stanowi załącznik do protokołu i podlega udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek udzielić pomocy finansowej w kwocie, która pozwoli zakupić 1 tonę węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy organ może ograniczyć analizę zabudowy tylko do jednej strony drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy pracownik może zostać skierowany na ponowne badania kontrolne po zakończonej rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy przychody z udzielonej licencji stanowią przychody z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż próbek za złotówkę generuje negatywne konsekwencje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu, po wykupie z leasingu, podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku pobierania częściowej emerytury przysługuje zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wykonanie ogrodzenia betonowego na działce budowlanej można uznać za wykonanie go z materiału naturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wypłacając mu ekwiwalent za urlop należy się pracownicy świadczenie urlopowe z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy za okres urlopu wychowawczego nalicza się urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy z funduszu sołeckiego można finansować realizację wodociągu przy drodze gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Gdzie określone są wymogi dla poszczególnych programów lekowych z informacją w jakich poradniach mogą być realizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Gdzie powinna być doręczona decyzja postępowania administracyjnego dotycząca wstrzymania dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jakie pozwolenia powinna firma uzyskać oraz jaką dokumentację wykonać w celu likwidacji studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć fakturę za przejazdy autostradą?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT zewidencjonować i oszacować wartość nieodpłatnie przekazanej, używanej szafy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy interpretować art. 7 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej "potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności"?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak należy interpretować regulacje uchwały dotyczącej wynagrodzeń nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczycielowi należy się zasiłek na zagospodarowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć staż pracy nauczyciela po dostarczeniu przez niego dodatkowych świadectw pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić powinien organ w sytuacji, gdy nie ma możliwości zmierzenia obwodów pni oraz oceny stanu drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny za pracę w sobotę, która jest dla pracownika dniem wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wizytator z kuratorium powinien chronić dokumenty z danymi wrażliwymi, udostępnionymi mu przez dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży doładowań telefonów komórkowych przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy upływa ostateczny termin przypadający na składanie wniosków o stypendia szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kogo nie zalicza się do Rocznych Jednostek Roboczych (RJR)?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę dla nauczyciela, który korzystał z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód ze sprzedaży prenumeraty czasopism?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co zrobić w przypadku kradzieży kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne