Questions and answers

Czy dopłata z ZFŚS do wypoczynku dziecka w wieku 19 lat korzysta ze zwolnienia od PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do spółki kapitałowej będącej podmiotem leczniczym stosuje się przepisy o gospodarce komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy dyrektor liceum ma obowiązek przyjąć do szkoły ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może umieścić w aktach osobowych nauczyciela informację z Krajowego Rejestru Karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy gmina, która zleca prowadzenie PSZOK w ramach przetargu musi posiadać wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy matce przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze i przesłać według właściwości miejscowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy na odbudowę uszkodzonego podczas nawałnicy mostu przez rzekę wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy na zaświadczeniu lekarskim powinna znaleźć się adnotacja o pobycie w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy obywatelce Ukrainy można przyznać 500+ i świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy odwoływanemu dyrektorowi przysługuje odprawa z tytułu likwidacji szkoły i podjęcia pracy w drugiej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy okno w ścianie zewnętrznej przy klatce powinno mieć klasę odporności ppoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy okres pracy za granica zalicza się do wysługi lat w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy opiekun medyczny jest zawodem nauczanym na poziomie technika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy opracowanie projektu koncepcyjnego podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy OPS podlega wyłączeniu w sprawie w zakresie wniosku o świadczenie wychowawcze, gdy ojcem dziecka jest wójt gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podmiot leczniczy może pozyskać środki finansowe na inwestycje w formie dotacji celowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy po zmianie przepisów służba BHP u pracodawcy nadal może szkolić pracowników i kierowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może domagać się podania przez pracownika imion rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy rejestratorka może skopiować orzeczenie o niepełnosprawności i umieścić je w dokumentacji medycznej indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy samochód ciężarowy można zamortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję o odstrzale redukcyjnym dzików zgodnie z art. 45 ust. 3 pr.łow.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy starosta powinien uchylić pozwolenie na budowę, jeśli okazało się, że część drogi jest prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy uczniowie I klasy szkoły branżowej I stopnia będą mogli zrefundować zakup podręczników do nauczania zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy UDT może zakazać używania windy naprawianej częściami innymi niż oryginalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy ujmowane w kanalizację deszczową wody opadowe i roztopowe wymagają oczyszczenia przed wprowadzeniem do rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce zagranicznej zawarta w Polsce podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uzyskane w darowiźnie elementy przedsiębiorstwa można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w domu pomocy społecznej zatrudniającym 80 pracowników należy powołać społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wiata, na którą nie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie, może być wybudowana w granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy wynajem jednego pokoju w ramach najmu krótkoterminowego prowadzi do utraty prawa do ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wytwórca odpadów może przekazać próbki odpadów jako materiał do testów i badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w związku z ustaleniami projektu planu można mówić o obniżeniu wartości nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się mogą być prowadzone z cała klasą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Dlaczego nie ma informacji o mpzp w gminie Nowy Wiśnicz?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak doprowadzić do skutecznej eksmisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie kwalifikacje pedagogiczne powinien posiadać nauczyciel w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki wiążą się z zatrudnieniem Malezyjczyka w Malezji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy poprawnie zaliczać nauczycielowi poprzednie okresy zatrudnienia do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup środków trwałych oraz rozliczenie VAT w samorządowym zakładzie budżetowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż towarów po cenie niższej niż rynkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak samorządowa jednostka budżetowa powinna postąpić z nadpłatą wykazaną w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ustalić osobę uprawnioną do uzyskania jednorazowego odszkodowania po pracowniku zmarłym wskutek wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową maszyny, gdy faktura wystawiona została kilka miesięcy po dostarczeniu maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne