Questions and answers

Czy zapomogę z tytułu śmierci żony należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest różnica z ZPChr pomiędzy wydatkami z ZFRON oraz pomocą indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie zadania można zlecić nauczycielowi bibliotekarzowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie załączniki dołącza się do wniosku o wydanie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do oceny, o której mowa w art. 115 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak należy interpretować opis procesu czyszczenia powierzchni produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć fakturę i korektę WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zorganizować w szkole obowiązek dostępu do wody pitnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak potraktować wypłacony zasiłek okresowy w związku z nabyciem przez stronę uprawnień do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość dochodu dla ustalenia prawa do zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć pensum dyrektora przedszkola realizującego godziny w oddziałach dzieci 3-5 letnich oraz 6-letnich?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy i w jaki sposób wykazać nieodpłatnie świadczenie za przekazane pracownikom vouchery?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy należy wydać nauczycielce świadectwo pracy, jeżeli ostatni dzień pracy wypada w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy przy wystawianiu pacjentowi e-recepty należy wydać wydruk informacyjny o niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Kto od 7 września 2019 r. może być kierownikiem zespołu podstawowego w ratownictwie medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Po jakim czasie od śmierci rodzica można udzielić nauczycielowi urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku importu towarów objętych procedurą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może dotyczyć tylko jednej maszyny obsługiwanej na danym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można ponownie przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start i świadczenie 500 plus wnioskodawczyni mieszkającej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje dla dziecka przebywającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje obywatelowi Rumunii na dzieci uczące się za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze i świadczenie dobry start powinno być przyznane matce dziecka czy ojcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wicedyrektor, który realizuje 7 godzin w przedszkolu, powinien mieć przyznany dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje KDR, gdy dziecko skończyło w czerwcu naukę w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy umieścić informację, że nauczyciel brał udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zachodzi przypadek nienależnie pobranego zasiłku stałego w sytuacji jednorazowego dochodu w pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zaległe składki na ubezpieczenie KRUS należy odliczyć od dochodu w sprawie o zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie są zasady zatrudnienia w szkole pomocy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jaki powinien być skład rodziny w przypadku wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaki powinien być skład rodziny w sprawie świadczenia wypłacanego z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto będzie zaliczony do grupy pracowników działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Na jaką podstawę prawną w pouczeniu należy się powołać, wystawiając świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej należy zatrudnić nauczycieli akademickich bez przygotowania pedagogicznego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód rodziny w sprawie pomocy w postaci dożywiania dzieci w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego musi zawierać podpis osoby upoważnionej do jej wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy egzekucja jest bezskuteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi dyplomowanemu należy się odprawa z tytułu przekształcenia szkoły sportowej w rejonową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy nauczyciel powinien wybrać niewykorzystany urlop, jeśli zmienia stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak amortyzować budynki wraz z obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie odległości należy zachować przy budowie garażu o powierzchni zabudowy 34,71 m2 od rzeki na terenie miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jaki jest obecnie obowiązujący akt prawny dotyczący przydziału odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne