Questions and answers

Jak ewidencjonować czas pracy prezydenta miasta i jego zastępcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlega sprzedaż grysu, budowlanego i ozdobnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki po stronie pożyczkodawcy powoduje niespłacona pożyczka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymiary powinien mieć podest betonowy przed drzwiami?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jak liczyć dochód celem przyznania zasiłku stałego osobie z umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak podejść do kwestii współwłasności gruntu, na którym będzie wykonany staw ziemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak postąpić z ZFŚS wygaszanego gimnazjum w zakresie środków na emerytowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak prawidłowo organ prowadzący ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli, którzy strajkowali w kwietniu 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak stosować w praktyce nowe przepisy o składaniu oświadczeń dotyczących podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż towaru zakupionego na Słowacji, który trafia do Portugalii, ale nabywcą jest firma francuska?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić pensum nauczyciela realizującego etat w bibliotece oraz dodatkowo realizuje etat jako nauczyciel informatyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto finansuje świadczenia opieki zdrowotnej przyznane na podstawie decyzji wójta lub MOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto w szpitalu powinien weryfikować czy pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Na podstawie jakich dowodów księgowych firma może pokrywać koszty pobytu dzieci pracowników w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek okresowy, od miesiąca złożenia wniosku czy od sierpnia br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż kryptowalut nabytych w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób sklep ma ewidencjonować sprzedane reklamówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę opłaconą w ramach dofinansowania z Fundacji Polska Bezgotówkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co zrobić w przypadku, w którym doszło do „podmienienia faktury” zamiast wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy budynek rekreacji indywidualnej jest tożsamy z zabudową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dofinansowanie świadczenia medycznego osobom współpracującym podlega ujęciu w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są obowiązkowe dla wszystkich uczniów danej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy linie podziału nie powinny stanowić jednocześnie linii rozgraniczających teren?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można przyjąć do internatu ucznia, który nie jest uczniem zespołu szkół, który prowadzi internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na likwidację starego i nieczynnego odcinka potoku o długości 100 m trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy nauczyciel wspomagający, który jest nauczycielem kontraktowym może zostać zatrudniony tylko na rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nieodpłatnie uzyskany towar handlowy generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy niepubliczne przedszkole musi uwzględniać powszechne zasady rekrutacji dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy niewielka ilość mieszkań decyduje o tym, czy najem jest prywatny czy w ramach działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odszkodowanie od gminy spółdzielnia winna uznać za pożytki z nieruchomości wspólnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy osoba ze średnim wykształceniem bez przygotowania pedagogicznego może być pomocą nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy p.o. dyrektora IT należy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny oraz dodatek za nadgodziny za pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy postępowanie, o którym mowa w art. 206 pr.wod. należy wszczynać z urzędu czy na wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy pracownikowi grozi zwolnienie z pracy, jeśli nie ma możliwości odpracowania prywatnych wyjść?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przekazanie pracownikowi wyposażenia do mieszkania może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy samorząd otrzymuje subwencję oświatową na dzieci 6-letnie w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy sąd może przyznać postanowieniem część gruntu położonego z tyłu na powiększenie działki sąsiedniej niezależnie od ustaleń planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy serwis internetowy wniesiony do spółki z o.o. aportem podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne