Questions and answers

Czy korzystanie z norm branżowych PN-B jest w jakikolwiek sposób ograniczone lub nawet niedozwolone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy możliwe jest ponowne ubieganie się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można w 2020 wrócić do zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli obrót dla osób fizycznych w 2019 r. był poniżej 20.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nabycie udziałów w zagranicznej spółce podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy należy dokonywać przeglądów okresowych rocznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy należy sporządzić notę obciążeniową na niespłaconą przez kontrahenta wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód męża wykazany w PIT-11 do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranym zasiłku rodzinnym i jego zwrocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu w sprawie zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczyciela emeryta można zobowiązać do odbycia kursu na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciela stażystę można zatrudnić na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieruchomość wycofana z działalności może być dalej wynajmowana prywatnie i rozliczana ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Czy od listopada 2019 r. nie będzie już stosowana deklaracja VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osoba prawna powinna zgłaszać każdorazowo rachunki lokat terminowych, także kilkudniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlewanie drzew i krzewów wodą ze studni to nawadnianie upraw?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik może używać auta służbowego do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi, który przeszedł na stanowisko nauczyciela należy wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik powinien mieć zwolnienie lekarskie również na ten dzień, w którym rozpoczynał nocną zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przekształcenie spółki z o.o. w komandytową powoduje obowiązek sporządzenia cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy przez członków rodzin wielodzietnych należy rozumieć tylko osoby posiadające kartę dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przy metodzie nabycia spółki jest możliwość niezamykania ksiąg w spółce przejmowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze osobie, która zmieniła miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy przy uproszczonej metodzie odprowadzania zaliczek trzeba uwzględniać różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż opon po 1 września 2019 r. będzie objęta zwolnieniem podmiotowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy tor tobingowy można zakwalifikować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy trzeba zgłaszać konta VAT do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uiszczane przez użytkowników lokali opłaty naliczone przez bank podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy umowa leasingu operacyjnego oraz faktoringu są instrumentami finansowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy umowa pożyczki z krajowym podmiotem powiązanym zobowiązuje do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi kursów nauki jazdy korzystają ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zachodzi podstawa do przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zakładowy osad ściekowy o kodzie 02 05 02 może być wykorzystany rolniczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zakup nieruchomości w Hiszpanii należy zgłosić do polskiego Urzędu Skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zarządca sukcesyjny może mieć dostęp do rachunku w ramach bankowości internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy z nauczycielem mianowanym można zawrzeć umowę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z nauczycielem zatrudnionym w zastępstwie dwóch nauczycieli należy zawrzeć dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do jakiego paragrafu przyporządkować zakup nowego klimatyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego należy zakwalifikować przystań wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne