Questions and answers

Jak rozliczać różnice kursowe związane z zakupem oraz zbyciem obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak weryfikować odbiorcę płatności, gdy płatność jest dokonywana przy pomocy pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto powinien nakazać i w trybie jakich przepisów odkopanie sieci, w celu potwierdzenie niezgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Pod jakim kodem właściwie zaklasyfikować wióry powstające w wyniku wiercenia okładzin ciernych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

W jaki sposób ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy prowadzony przez stowarzyszenie może zmienić nazwę ośrodka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy cesja umowy leasingu między spółkami z o.o. podlega raportowaniu jako schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej należy uzyskać przez złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy dowód WZ może stanowić podstawę księgowania materiałów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy dyrektor nie powinien przyjmować dziecka do przedszkola, jeżeli jedno z rodziców nie wyraża na to zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy instytucja kultury może dokonać zwrotu za okulary korekcyjne dla pracownika po otrzymaniu faktury zaliczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy istnieją przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy jest możliwe i w jakiej procedurze przekształcenie pomieszczenia przynależnego w lokal odrębny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy jest określony kolor tuszu dla pieczątek szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy jest zgodne z prawem ważenie dwóch różnych kodów odpadów na jednej wadze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy kierownik OPS może uczestniczyć podczas przeprowadzanego rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy konieczność przechodzenia przez most powoduje, że praca wykonywana jest na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy korzystanie z norm branżowych PN-B jest w jakikolwiek sposób ograniczone lub nawet niedozwolone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy możliwe jest ponowne ubieganie się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można w 2020 wrócić do zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli obrót dla osób fizycznych w 2019 r. był poniżej 20.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nabycie udziałów w zagranicznej spółce podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy należy dokonywać przeglądów okresowych rocznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy należy sporządzić notę obciążeniową na niespłaconą przez kontrahenta wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy uwzględnić dochód męża wykazany w PIT-11 do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranym zasiłku rodzinnym i jego zwrocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu w sprawie zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nauczyciela emeryta można zobowiązać do odbycia kursu na stopień nauczyciela kontraktowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciela stażystę można zatrudnić na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieruchomość wycofana z działalności może być dalej wynajmowana prywatnie i rozliczana ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Gzik Tomasz | Aktualne

Czy od listopada 2019 r. nie będzie już stosowana deklaracja VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy osoba prawna powinna zgłaszać każdorazowo rachunki lokat terminowych, także kilkudniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podlewanie drzew i krzewów wodą ze studni to nawadnianie upraw?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypłacić nagrodę jubileuszową po 35 latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne