Questions and answers

Jak poprawnie wyznaczyć datę zakończenia stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych, jeśli ma dotyczyć nieruchomości zakupionej od firmy powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo uśrednić pensum stosując dla zajęć rewalidacyjnych pensum uśrednione?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczać usługi rozliczane a barterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak szybko zorganizować nauczanie indywidualne po wpływie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jak ustalić odpłatność za pobyt w prywatnym Domu Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować koszty uruchomienia akredytywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować w dochodach budżetu gminy środki przekazane z Funduszu Dróg Samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Kiedy dyrektor szkoły, która udzieliła urlopu dla poratowania zdrowia, powinien odwołać nauczycielkę z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kto powinien dokonać oceny pracy nauczycielki, która została zatrudniona w innej placówce na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kto powinien rozliczać koszty podróży w przypadku delegowania kierowców do firmy prowadzonej przez siostrę pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Które decyzje w zakresie ochrony środowiska są tzw." decyzjami związanymi"?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Od kiedy osoba współpracująca ma prawo do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy powstanie obowiązek w podatku od nieruchomości w przypadku ustanowienia trwałego zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakich kwotach należy przyznać świadczenia z funduszu alimentacyjnego od każdego z rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich sytuacjach należy cofnąć decyzję w sprawie uzupełnienia etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości wypłacić dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić zaktualizowany dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować koszty poprawek po oddaniu obiektu do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy poprawnie spełnić obowiązek informacyjny wobec pacjentów NZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób przeliczać przychody wykazane na fakturach w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób traktować aport projektu, po przyjęciu środka trwałego do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy wypłacić świadczenie na start dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy córce należy się świadczenie pielęgnacyjne na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje mężowi wnioskodawczyni, mimo nie jest on ojcem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy możliwe jest zorganizowanie nad pomieszczeniem spawalni innych pomieszczeń pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy można prosić pacjenta o informację o złożeniu deklaracji do lekarza w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można przyznać prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, jeśli córka uczęszcza do szkoły policealnej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można wypłacić świadczenie 500+ każdemu z rodziców, jeśli opieka będzie wykonywana naprzemiennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję uchylającą prawo do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wydać kolejną decyzję ustalającą termin zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy niepełnosprawność pacjenta wpływa na uprawnienia w zakresie dostępności transportu sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy OPS powinien wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wnioskodawcy obywatelstwa mołdawskiego należy się świadczenie wychowawcze oraz dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy należy powołać komisję przetargową, przed czy po wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przy pracy przez kierowcę wózka jezdniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Który OPS jest właściwym w sprawie zasiłku rodzinnego ze względu na właściwość miejscową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dodatek stażowy jest wliczany do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pełnoletni syn powinien sam na siebie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przerwy dla kierowców muszą być udzielane jako dwie niezależne przerwy, w różnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy są podstawy prawne do odebrania kobiecie świadczenia pielęgnacyjnego, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy bank może nie dołączać szczegółowej listy składników zbioru do umowy zastawu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy decyzja środowiskowa z 2011 r. jest ważna i można wydać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest kompostowanie odpadów zielonych w sposób inny niż w przydomowych kompostownikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor może zatrudnić na podstawie mianowania nauczyciela, który realizuje pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina jako organ rejestruje w SIO nauczycieli, którzy otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne