Questions and answers

W jaki sposób przeliczać przychody wykazane na fakturach w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób traktować aport projektu, po przyjęciu środka trwałego do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jakiego paragrafu należy wypłacić świadczenie na start dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy córce należy się świadczenie pielęgnacyjne na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje mężowi wnioskodawczyni, mimo nie jest on ojcem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy możliwe jest zorganizowanie nad pomieszczeniem spawalni innych pomieszczeń pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy można prosić pacjenta o informację o złożeniu deklaracji do lekarza w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można przyznać prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, jeśli córka uczęszcza do szkoły policealnej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można wypłacić świadczenie 500+ każdemu z rodziców, jeśli opieka będzie wykonywana naprzemiennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wydać decyzję uchylającą prawo do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wydać kolejną decyzję ustalającą termin zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy niepełnosprawność pacjenta wpływa na uprawnienia w zakresie dostępności transportu sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy OPS powinien wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wnioskodawcy obywatelstwa mołdawskiego należy się świadczenie wychowawcze oraz dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kiedy należy powołać komisję przetargową, przed czy po wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przy pracy przez kierowcę wózka jezdniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Który OPS jest właściwym w sprawie zasiłku rodzinnego ze względu na właściwość miejscową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy dodatek stażowy jest wliczany do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pełnoletni syn powinien sam na siebie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przerwy dla kierowców muszą być udzielane jako dwie niezależne przerwy, w różnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy są podstawy prawne do odebrania kobiecie świadczenia pielęgnacyjnego, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy bank może nie dołączać szczegółowej listy składników zbioru do umowy zastawu rejestrowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy decyzja środowiskowa z 2011 r. jest ważna i można wydać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest kompostowanie odpadów zielonych w sposób inny niż w przydomowych kompostownikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor może zatrudnić na podstawie mianowania nauczyciela, który realizuje pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina jako organ rejestruje w SIO nauczycieli, którzy otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy możliwa jest budowa strzelnicy na terenach na cele reakreacyjno-wypoczynkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie podziału nieruchomości, w wyniku którego powstanie działka budowlana zabudowana czterema budynkami mieszkalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy należy zawrzeć aneks do umowy na zastępstwo, określający nowy czas, na jaki zawarta została umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel może wcześniej wrócić do pracy z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy na zbycie autobusu stanowiącego własność gminy potrzebna jest zgoda rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy obywatelce Mołdawii należy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego i Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego powinien zająć się nielegalną i niewłaściwą rozbiórką azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% VAT, jeśli na dokumencie celnym nadawcą jest firma transportowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi w okresie ochronnym dyrektor szkoły może zabrać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła, wydając e-legitymację ponosi koszty jej wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy usługi obróbki metalu na materiałach powierzonych można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość zawarcia ugody z Organem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne