Questions and answers

New Ile nauczycielowi należy się dni urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

New Jakie rozliczenie roczne powinna złożyć osoba prowadząca szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

New Jakie skutki podatkowe niesie za sobą wniesienie samochodu do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New Jakie uprawnienia są wymagane do obsługi wciągników, suwnic oraz podestów ruchomych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

New Jak liczyć urlop dla pracownika w szkole który nabył w trakcie umowy kwalifikacje pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Jak należy odnotować w ewidencji powstanie w wyniku pożaru odpadu o kodzie 16 81 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

New Jak należy rozliczyć bilansowo koszty polisy samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jak należy rozumieć nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

New Jak należy zaksięgować wynagrodzenie za grudzień, jeżeli wypłacono je w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New Jak obliczyć limit wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela zatrudnionego w jednym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Jak od 1 lipca 2021 r. powinna wyglądać ewidencja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Jak prawidłowo rozliczyć z dotacji poniesione na wynagrodzenie wydatki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Jak prawidłowo wypłacić dodatki personelowi medycznemu zatrudnionemu w szpitalu w równoważnym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

New Jak ująć w sprawozdaniu Rb-N należność rozłożoną na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

New Jak zakwestionować wycenę wywłaszczonej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

New Kiedy dyrektor szkoły powinien zasięgać opinii obu organizacji związkowych działających w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Kiedy podatnik powinien dokonać korekty podstawy opodatkowania WNT

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

New Kogo należy poinformować i z kim uzgodnić zakres prac w zakresie oczyszczenia dna rzeki z namułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Antoniak Joanna | Aktualne

New Od jakiej daty liczyć termin uprawomocnienia się decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Od kiedy wspólnota mieszkaniowa powinna zgłosić się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Suchy Jonasz | Aktualne

New W jakiej dacie należy wykazać przychód z tytułu umorzenia pożyczki z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

New W jakiej wysokości należy wypłacić dodatek stażowy nauczycielowi pobierającemu emeryturę wojskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New W jaki sposób amortyzować instalacje wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

New W jaki sposób ustalić, czy wspólnik spółek komandytowych jest spółką nieruchomościową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

New Co powinien zrobić pracodawca, u którego zostały stwierdzone przekroczenia progów działania hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

New Czy konieczne jest łączne szacowanie wartości kilku zamówień uzupełniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

New Czy należy wydać decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie umieszczenia w DPS na wniosek strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy umorzenie pożyczki dokonane z powodu długotrwałej choroby może korzystać ze zwolnienia od PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Czy zamawiający ma prawo zastosować opcję zmniejszającą jak i zwiększającą zakres zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

New Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia w ośrodku pomocy społecznej kodeksu etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Jak prawidło rozliczyć nadpłaty z tytułu opłat eksploatacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Jak prawidłowo opodatkować usługę pośrednictwa finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

New Jak ustalić czy zmiana umowy będzie naruszać równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

New Jak ustalić liczbę pracowników korzystających z szatni w systemie pracy zmianowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

New Kiedy od przekazanych dla klientów gratisów należy odprowadzić podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

New Z jaką datą wystawić refakturę dokumentującą świadczenie na rzecz pracownika usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Czy faktura VAT zaliczkowa końcowa (sprzedaż) powinna zawierać kwotę netto i VAT całości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne