Questions and answers

Czy budynek rekreacji indywidualnej jest tożsamy z zabudową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy do utworzenia spółki z o o. i objęcia w niej udziałów powinna być sporządzona dokumentacje cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor może przyjąć do pierwszej klasy technikum osobę, która skończyła 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor szkoły podstawowej za okres odbywanego stażu powinien nauczycielowi wystawić ocenę dorobku zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły sprawuje kontrole spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko do 18 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dyrektor wydaje decyzje o przyznaniu uczniowi nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy godziny zastępstw doraźnych oraz godzin ponadwymiarowych należy wliczyć do 40 godzin na tydzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość przeniesienia dziecka z zerówki do pierwszej klasie po rozpoczęciu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy j.s.t. musi organizować oddziały "zerowe" w każdej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy jeden z mechaników zatrudnionych w zakładzie może pracować jako kierowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy korekta faktur zagranicznych wpływa na obowiązek w zakresie pobranego wcześniej podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy koszt zakwaterowania pracowników obcej firmy generuje po ich stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kurator oświaty prowadzi nadzór pedagogiczny nad placówkami doskonalenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy mąż może sprzedać w ramach działalności grunt należący do niego i żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy menedżerowi przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy możemy zawrzeć umowę z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego tylko za jeden rok obrotowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy możliwe jest wycofanie z majątku spółki cywilnej lokalu stanowiącego środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć podatek VAT od wartości niezwróconej przez pracownika odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można powołać zespół WWR w przypadku braku specjalisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy można wydać dwie decyzje o warunkach zabudowy na to samo zamierzenie inwestycyjne, dla tego samego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy należy się odprawa z tytułu rozwiązania jednej z umów łączącego pracownika ze szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy szacować łącznie szkolenia i kursy z różnych dziedzin i służące zdobyciu różnych umiejętności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy nauczycielom ponownie zatrudnionym na podstawie umowy terminowej należy założyć nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy w trzech szkołach, w których jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków należy wypłacać dodatek wiejski?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel powinien wziąć urlop bezpłatny, aby pojechać na komisję ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w trzech szkołach powinien otrzymywać dodatek stażowy w każdej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nieruchomość zakupioną do działalności gospodarczej należy sprzedać z podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy oddelegowani pracownicy z Czech do Polski będą podlegali ubezpieczeniom społecznym w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy od przychodu rodziny w sprawie pomocy należy odliczyć składkę na KRUS zapłaconą z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy od studenta do 26. roku zatrudnionego na umowę zlecenie należy odprowadzać wszystkie składki ZUS oraz podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy OPS może zaproponować osobie wymagającej opieki umieszczenie w innym DPS niż wcześniej wskazany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy organ prowadzący może nakazać dyrektorowi szkoły podpisywanie listy obecności w Urzędzie Gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba kierowana do OPS powinna przekazać na rzecz gminy nieruchomości celem sfinansowania jej pobytu w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pacjenci uczestniczący w terapii grupowej mogą ujawnić swoje dane osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy powiat może sfinansować budowę zbiornika rekreacyjno-retencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy pracownicy oddelegowani z Czech do Polski będą musieli rozliczyć podatek od wynagrodzenia w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rodzic, z którym dziecko nie mieszka może wnioskować o świadczenie wychowawcze i dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy spółdzielnia handlowa musi zgłosić do KRS fakt powołania pełnomocnika zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka macierzysta powinna sporządzić dokumentację cen transferowych dla oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stworzenie programu komputerowego uprawnia do stosowania 5% stawki PIT (IP BOX)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne