Questions and answers

Jaki dokumentem można wprowadzić w zakładzie pracy czasowe podwyższenie wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie podatku VAT rodzi wycofanie na potrzeby prywatne nieruchomości z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ująć w deklaracji VAT zmniejszenie kwoty VAT naliczonego w SAD, aby otrzymać zwrot?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki zawarta za granicą z obcokrajowcem może zostać uznana za schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ewidencjonować na kontach sprzedaż inwestycji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy absolwent liceum ogólnokształcącego może zostać przyjęty do szkoły branżowej II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy opłata skarbowa pobierana przez powiat na rzecz gminy podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy serwisant kserokopiarek podlega pod u.z.s.e.e., jeśli odbiera zużyte kserokopiarki z firm - od przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać import usług w przypadku usługi realizowanej cyklicznie, świadczonej w okresie rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy rekompensata finansowa otrzymana przez przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w mianowniku proporcji należy ujmować sprzedaż opodatkowaną poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy otrzymane w 2020 r. opłaty egzekucyjne podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Do jakich świadczeń uprawnia uznanie wypadku za równy z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy otrzymane środki w ramach zawartej umowy prewencyjnej należy opodatkować podatkiem VAT w momencie ich otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nadal przysługuje zasiłek rodzinny na pełnoletnie dziecko, które ma własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rada rodziców powinna udostępnić dyrektorowi szkoły dokumentację związaną ze swoją działalnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy miasto może ponosić koszty remontu budynku którego jest właścicielem a który użyczono stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy do wykonania SUiKZP jako mapę podkładowa można wykorzystać BDOT10k?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak odbycie kary za przestępstwo niealimentacji wpływa na dalsze obowiązki organu właściwego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownik może podzielić pracę w ciągu dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w ogólnym postępowaniu administracyjnym wydawane są postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy inwestor musi uzyskać zgodę stron na zmianę decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy przełożony może zakazać pracownikowi pracy podczas powrotu z delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie regulaminy i procedury są obowiązkowe w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w razie śmierci pracownika trzynastka przechodzi na małżonka i/lub innych członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić dochód z działalności gospodarczej, aby od 1 lutego 2020 r. skorzystać z małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Zamówienie na dostawę windy wraz z budową szybu należy kwalifikować jako dostawę czy robotę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Jakie uprawnienia należy mieć, by sporządzić projekt budowlany w zakresie architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą odłączenie części składowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy parametry odbudowywanego budynku muszą być zgodne z obiektem, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy są podstawy do zobowiązania siostrzenicy mieszkanki DPS do ponoszenia odpłatności za świadczony pobyt i usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Kiedy dopuszczalne jest ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kto jest administratorem danych w przypadku obsługi księgowej szkoły przez organ prowadzący szkołę (gminę)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy za obsługę instalacji gazowej powinni płacić wszyscy właściciele czy tylko użytkownicy instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy powierzchnię pergoli drewnianej należy wliczać do powierzchni zabudowy budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy dłużnik stracił status dłużnika alimentacyjnego i są podstawy do zwrotu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy OPS może wypłacić świadczenia wierzycielce po śmierci dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak prowadzić postępowanie o zasiłek pielęgnacyjny, gdy małoletnią umieszczono w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można stosować w ciągu roku różne systemy czasu pracy w stosunku do jednego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Przez jak długi okres pracownik może korzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zmiana typu suwnicy na bezpieczniejszy zobowiązuje pracodawcę do dokonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy KDR należy przyznać tylko rodzicom?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielka zatrudniona na czas określony na okres 4 miesięcy nabyła prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie uprawnienia należy posiadać do naprawy maszyn wytwarzających ciśnienie 300 bar?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy administrator powinien wydać odrębne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy powinien przeprowadzić zleceniodawca czy usługobiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy należy złożyć kolejny wniosek w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy odbywającemu karę pozbawienia wolności przysługuje zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy pracownik magazynu może trzymać pod biurkiem akumulator podłączony do zasilania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne