Questions and answers

Czy od 1 września 2019 r. do umów zlecenia zawartych z obywatelami Ukrainy należy stosować 17% PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może uznać wniosek o wydłużenie terminu złożone przez pełnomocnika, gdy brak jest pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim, macierzyńskim ma prawo do korzystania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy państwowa jednostka budżetowa może zapłacić za wystawioną fakturę pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek zgłoszenia naczelnikom urzędów skarbowych rachunków walutowych i pomocniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien złożyć SD-Z2 z tytułu dopisania do konta matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik prowadzący PKPiR był zobligowany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pod wnioskiem o powołanie grupy roboczej powinni podpisać się wszyscy przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica może pracować na zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy po wydaniu odmowy wydania pozwolenia na budowę inwestor musi złożyć nowy wniosek i nowy projekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania lekarskie jeśli pracownik uważa że pogorszył mu się wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca musi zapewnić inny sprzęt dla pracownika, jeśli okazało się, że obecny wywołuje u niego alergię?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownica, absolwentka szkoły średniej, ma prawo do zasiłku chorobowego do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy pracownicy należy się odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownicy zatrudnieni w urzędzie celnym i prokuraturze są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prowadzący działalność gospodarczą fizjoterapeuta zatrudniający kolegów po fachu jest podmiotem leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy prowadzenie kart czynności pielęgniarskich jest obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca wracający z urlopu macierzyńskiego ma prawo do zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przepisy wskazują termin i częstotliwość dokonywania wpisów w dokumentacji choroby pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy przy obliczaniu podatku dochodowego oddelegowanym zleceniobiorcom można uwzględnić zagraniczne składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy rady pedagogiczne należy zwoływać zarządzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy rodzic ma prawo odwołać się od rocznej oceny klasyfikacyjnej już ustalonej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy są specjalne wymagania dla miejsca tymczasowego składowania odpadów gumowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może podpisać z osobą nieletnią umowę zlecenia na sprzątanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy szpital uzyskuje przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego remontu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy torby na zakupy wykonane ze skrobi podlegają opłacie recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy towar utracony w wyniku oszustwa można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w dniu wolnym od pracy nauczyciel powinien uczestniczyć w obradach rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym można przeprowadzić postępowanie kontrolne wobec zlikwidowanej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanym przypadku radny rady miasta składając zapytanie dopuścił się naruszenia ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku, gdy pracownik zamierza przeprowadzić się do Portugalii podatek i składki należy odprowadzać w tym kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w przypadku odbioru paczek z punktu odbioru, spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy z 8/8 na 1/8 należy wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wynajem mieszkania w innej miejscowości może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wypadek w drodze powrotnej ze szkolenia jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy występują przesłanki do przyznania zasiłku celowego w związku ze zdarzeniem losowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w związku z opóźnieniem zakupu kasy fiskalnej podatnik ma prawo wnioskować o ulgę na jej zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny wlicza się do dochodu osobie ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zmiana terminu składania ofert może nastąpić poprzez zamieszczenie nowego ogłoszenia o konkursie a stanowisko położnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Gdzie spółka powinna ująć zakupione stado kur reprodukcyjnych, które po 6 miesiącach sprzeda stado dostawcy jaj?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Ile dni w roku przysługuje pracownikowi młodocianemu za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Ile godzin opieki nad dzieckiem przysługuje pracownikowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Ile jest czasu na złożenie podania o powtarzanie semestru w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaka data sprzedaży (wykonania usługi) powinna widnieć na fakturze korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką kategorię będzie miał budynek rekreacji indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży wstępu na seans wirtualnej rzeczywistości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z przedmiotu "produkcja reklamy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest skutek niedostarczenia przez inwestora inwentaryzacji wykonanych robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2019 r., Prochera Witold | Aktualne