Questions and answers

Czy wymiana punktów uzyskanych w programie motywacyjnym na premię pieniężną podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy w zezwoleniu należy naliczyć opłatę Urzędowi Miasta za usunięcie drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy w przypadku orzeczenia "przepadku pojazdu" mamy do czynienia z odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaka powinna być odległość projektowanej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy od zakupu owoców i soków dla pracowników można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy odpady z przebudowy dróg można poddać procesowi odzysku polegającemu na przygotowaniu do ponownego użycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje możliwość dopuszczenia na rozbudowywanej części dachu płaskiego, jeśli mpzp stanowi inaczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

W jaki sposób zalegalizować budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jaki sposób złożyć czynny żal w przypadku uchybienia obowiązkom w zakresie przekazania informacji MDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy będą stosowane sankcje za niezastosowanie się do zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy szkoła nauki jazdy powinna ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód zarządcy powołanego w postępowaniu sanacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić koszt przy sprzedaży nieruchomości nabytej od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu refaktury kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaokrąglić wysokość postąpienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy żądać od wnioskodawcy Karty Dużej Rodziny podania numeru PESEL zmarłego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć umowę przejęcia długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak wykazać w PIT-11 składki od nadwyżki przychodów ponad limit zerowego PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej formie powinny być wpisywane treści zajęć edukacyjnych w dzienniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy marynarz zatrudniony w Wielkiej Brytanii musi płacić w Polsce PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest wystawianie oceny niedostatecznej z przedmiotu za brak zadania domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien prowadzić nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w punkcie katechetycznym poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do przepracowania 2 lat po ukończeniu seminarium ws. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Według jakiego współczynnika należy wyliczać wynagrodzenie sanitariusza szpitalnego i opiekuna osób starszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak interpretować pojęcie pracodawcy na gruncie przepisów bhp przy urządzeniach energetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy egzaminy semestralne w szkole policealnej na kierunkach dziennych powinny odbywać się w ramach zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie usług windykacyjnych wyłącza możliwość korzystania ze zwolnienia z ewidencji na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy usługi nadzoru budowlanego podlegają obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dla zajęcia rachunku bankowego na który wystawiono dowód imienny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2020 r., Obzejta Łukasz | Aktualne