Questions and answers

Czy pracodawca może być stroną postępowania w sprawie o zezwolenie jednolite cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pracodawca z początkiem danego roku możne informować o dniach wolnych za święta wypadające w sobotę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawcom przysługuje dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika wyłącznie kiedy pracownik zda egzamin zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy program komputerowy zakupiony do optymalizacji pracy maszyny należy ująć w jej wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przekazanie kontrahentom kart podarunkowych nabytych uprzednio od podmiotu zagranicznego podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy samorząd może odmówić przekazania dotacji na 6-letniego ucznia klasy "0", który korzysta z edukacji domowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy są podstawy do wstrzymania wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wszystkie rachunki pomocnicze (subkonta) powinny widnieć na białej liście podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zajęcia indywidualne prowadzone w domu ucznia mogą się odbywać po godzinach pracy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zespół powypadkowy może zebrać informacje od poszkodowanego i świadków drogą telefoniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy zmiana przebiegi kanalizacji deszczowej i lokalizacji wpustów to zmiana nieistotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna twierdzenie, że gospodarstwa o większej niż DJP obsadzie są kontrolowane przez WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak franczyzobiorca portalu wakacje.pl powinien zaksięgować w PKPiR transakcje za wycieczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak liczyć zabezpieczenie roszczeń dla wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować odsetki uzyskane od pożyczki udzielonej nierezydentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pracowników firmy informatycznej, która obsługuje spółdzielnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo informować pracowników o zagrożeniach wynikających ze stosowania substancji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak przygotować dokument obliczenia opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Jak rozliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora szkoły, który został delegowany do pracy do ZNP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować wynagrodzenie terapeuty pedagogicznego który na część etatu uczy religii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Który OPS jest miejscowo właściwy do rozpatrzenia wniosku o posiłki dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakich zasadach nauczyciel może się ubiegać o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

W jaki sposób PINB powinien prowadzić postępowanie w sprawie samowolnie zrealizowanego budynku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

W którym sprawozdaniu finansowym powinno zostać przedstawione połączenie funduszy własnych w jeden fundusz podstawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Co powinien zrobić podatnik w przypadku wysyłki towaru, który nie dotarł do kontrahenta wskutek przestępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dyrektor powinien wszcząć procedurę oceny pracy nauczyciela, który przeszedł na urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły w celu zwołania rady pedagogicznej może przenieść godzinę zajęć edukacyjnych na inny dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy inwestor może złożyć nowy wniosek na budowę stacji z tym samym projektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy jest możliwość scalenia działek w jedną i utworzenia jednej wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy kanalizację deszczową można uznać za cel publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy koszty związane z reklamacjami powinny wchodzić do kalkulacji kosztu wytworzenia produktów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy koszty związane z wynagrodzeniem kancelarii oraz koszty sądowe zwiększą wartość środka trwałego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy kwestionariusze osobowe powinny być przechowywane w takiej formie jak akta osobowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy możemy zrezygnować z drukowania dokumentów magazynowych i przechowywać je tylko w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie świadczenie wychowawczego wnioskodawcy, który na terenie kraju przebywa czasowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest zakończenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez wykonania tarasu zewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli właścicielem urządzeń jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można umowę o pracę zawartą na czas określony rozwiązać na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne