Questions and answers

Czy warunek umieszczania obiektów budowlanych przy drogach nie ma zastosowania w obszarach zabudowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy ważność badań wynikająca z orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach kontrolnych jest dla pracodawcy wiążąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy właściciele sąsiedniej działki mogą pomalować na swój koszt ścianę budynku postawionego w granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wniesienie nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w umowie o pracę można zapisać kary umowne obciążające pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy wydatkowanie przychodu uzyskanego z tytułu zbycia nieruchomości należy rozliczać kasowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wykonanie przekopu ze stawu wymaga zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w związku z otrzymaniem przez Klub nagrody za udział w rozgrywkach należy wystawić fakturę VAT ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zagraniczny VAT stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek wskazywać szacunkową wartość zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu w BZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może żądać ZNWU, jeżeli wskazał takie żądanie w treści SWZ, ale nie zrobił tego w projekcie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy zawieszona działalność gospodarcza ma wpływ na datę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny pracownikowi zatrudnionemu w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Do kogo organ koncesyjny powinien skierować decyzję z urzędu wygaszającą koncesję?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do podziału drogi powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zwykłych pracownika na wniosku o nadanie uprawnień do systemu informatycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaką datę należy uznać za dzień zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak dokonać rejestracji w zakresie zgłoszenia obowiązku w podatku akcyzowym od energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak firma powinna przeprowadzić kalkulację wynikową kosztu wytworzenia sprzedanego egzemplarza wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich księgowań należy dokonać w związku z zakupem wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakich obowiązków podatkowych powinien dopełnić podatnik wytwarzający energię elektryczną w 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje poniesie pracownik, który porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie przepisy odnoszą się do kontenera postawionego na metalowym podeście?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie są kompetencje urzędu gminy a jakie starostwa w sprawie odpadów zalegających w pasie drogi powiatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wymagania musi obecnie spełniać przestrzeń do magazynowania odpadów przemysłowych na zewnątrz?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy ewidencjonować zapłaty zaliczek na podatek PIT przedsiębiorcy, dokonane z rachunku bankowego firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy interpretować używane w niektórych dokumentach planistycznych oznaczenie: teren bez prawa zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak należy księgować w PKPiR import samochodów i maszyn z USA oraz wydatki towarzyszące tym czynnościom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot z tytułu składek zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć wielkość zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić dochód rodziny do udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego oraz zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak rozlicza się spółka z o.o., która prowadzi kantor waluty wirtualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć przychody małoletniego z zagranicznego kontraktu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić datę końcową umowy na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak wykazać przychody z niemieckiego stosunku pracy uzyskane przez podatnika do 26 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR zaległy podatek u źródła zapłacony wraz z odsetkami 31.03.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy fundacja musi zawiera umowę o zarządzanie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia VAT przy sprzedaży lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć stratę spółki z o.o. sp. komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 kwietnia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne