Questions and answers

Czy rozmontowaną drabinę rozstawną można zastosować jako drabinę przestawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka powinna płaci podatek od nieruchomości od wyłączonej z użytku sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy starosta powinien prowadzić wznowione postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy subkonta do bankowego rachunku rozliczeniowego powinny być zgłoszone na druku aktualizacyjnym NIP-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy szkoła może otrzymać darowiznę pieniężną od fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy świadcząc usługi optometryczne można skorzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje, gdy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wody pochłodnicze można zaklasyfikować jako ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w razie pilnej potrzeby gmina może wysłać jednego z pracowników obsługi szkoły do innej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w uwzględnieniu wynagrodzenia za czas strajku należy uwzględnić dni świąt wielkanocnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wydatek na polisę typu DiO można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych projekt przebudowy dachu i przebudowy poddasza?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy wymiana stolarki okiennej powinna być potraktowana jako remont czy ulepszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą urządzenia (plotera), podatnik musi dokonać korekty w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zajęcia indywidualne nauczyciela niepełnozatrudnionego mogą być opłacone jak godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński wypłacany oddelegowanemu pracownikowi podlega Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zasiłek okresowy przysługuje za niepełny miesiąc, tj. w przeliczeniu na liczbę dni w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Do jakiego kodu należy zakwalifikować odpady z cięcia metali żelaznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Do którego organu należy składać interwencje w związku z podejrzeniem spalania śmieci/odpadów przez osoby fizyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jaka będzie podstawa do zasiłku chorobowego z tytułu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka jest wysokość progu, do którego OPS może umorzyć nienależnie pobrane świadczenia z FA, ŚR, ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka pieczęć powinna znajdować się na kopercie z decyzją podatkową - organu podatkowego, czy właściwego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaka powinna być wysokość opłaty legalizacyjnej czterech urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak ewidencjonować opłatą eksploatacyjną w spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakiego rodzaju substancje niebezpieczne znajdują się w skrzynkach komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która będzie opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie pełnomocnictwo powinien posiadać doradca podatkowy od swojego mocodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy dotyczące szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli obowiązują obecnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie są rozwiązania uspokajające ruch?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jaki wpływ na organizacje związkowe ma przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy planować szkolenia branżowe dla nauczycieli w ciągu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak postępować z fakturami dotyczącymi zlikwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak powinien wykorzystać swój urlop ojcowski nauczyciel zatrudniony w wymiarze 2/18 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaliczyć nauczycielowi służbę wojskową do stażu pracy wliczanego do dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć zakup i sprzedaż kluczy do gier komputerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak wykazać usługę transportu świadczoną przez kontrahenta z Ukrainy na trasie Polska – Ukraina – Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak zaznaczyć uczniowi nieobecność w szkole macierzystej przebywającemu w szkole przyszpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy ująć w księgach transakcję window forward?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Który OPS jest właściwy do podjęcia decyzji w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakim koncie ująć otrzymany od jednostki nadrzędnej grunt o wartości poniżej 10 000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów należy wliczyć dodatek motywacyjny do średniej wakacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Od jakiej daty należałoby naliczać odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Od jakiej wartości wyliczyć 50% koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi należy się wyrównanie kwoty dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne